گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست

۲۲۶ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۶ ، ۱۹:۳۶
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۴۹
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۴۷
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۴۵
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۴۳
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۴۱
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۹
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۷
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۴
بهار
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۶ ، ۱۲:۳۱
بهار