بررسی روش های تشخیص نقص نرم افزار

بررسی-روش-های-تشخیص-نقص-نرم-افزارپروژه و گزارش کامل مناسب برای دانشجویان گرایش های مختلف رشته کامپیوتر، چکیده: در دنیای که هر لحظه پیشرفت تکنولوژی باعث شگفتی می شود تولید نرم افزار کمک شایانی به پیشرفت تکنولوژی در همه زمینه ها می کند. امروزه شاهد تولید نرم افزار در تمام زمینه های تجاری، آموزشی و... هستیم. از آنجا که این نرم افزار..دانلود فایل