گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست

تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۰۳ ب.ظ


بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی 76 ص

تعداد صفحات : 76

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 60

ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

تعداد صفحات : 18

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 13

گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات

تعداد صفحات : 109

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 139

کارتحقیقی قبض در قرض

کارتحقیقی قبض در قرض

تعداد صفحات : 99

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 40

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

تعداد صفحات : 136

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 360

قانون اساسی استونی

قانون اساسی استونی

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 12

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 107

ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور

ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 379

تحقیق شرکت و معاونت درجرم

تحقیق شرکت و معاونت درجرم

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 25

گزارشات کارآموزی وکالت

گزارشات کارآموزی وکالت

تعداد صفحات : 524

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 202

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9

سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 30

سرقفلی در حقوق ایران

سرقفلی در حقوق ایران

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 28

تحقیق و بررسی زندگی شورایی

تحقیق و بررسی زندگی شورایی

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 17

ربا و شرایط تحقق آن

ربا و شرایط تحقق آن

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 15

تحقیق و بررسی در مورد دیه

تحقیق و بررسی در مورد دیه

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 45

تحقیق در مورد داوری در قراردادهای بیمه

تحقیق در مورد داوری در قراردادهای بیمه

تعداد صفحات : 9

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 13

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

خلا‌صه معامله تسامح و مسؤولیت‌های ناشی از آن

تعداد صفحات : 7

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 5

بررسی حمایت از حقوق مالکیت معنوی

بررسی حمایت از حقوق مالکیت معنوی

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 33

تحقیق و بررسی حقوق و مدیریت ثبت اختراع

تحقیق و بررسی حقوق و مدیریت ثبت اختراع

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 17

تحقیق و بررسی در مورد حقوق

تحقیق و بررسی در مورد حقوق

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 20

حقوق جزای اختصاصی (1)

حقوق جزای اختصاصی (1)

تعداد صفحات : 17

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 14

حقوق تجارت و حقوق ایران

حقوق تجارت و حقوق ایران

تعداد صفحات : 44

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 20

تحقیق و بررسی حراج

تحقیق و بررسی حراج

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 52

تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 44

تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24

تحقیق آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

تحقیق آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 50

مقاله اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت هلال

مقاله اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت هلال

تعداد صفحات : 104

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 53

مقاله رویکرد اسلام به حقوق بشر و آزادی

مقاله رویکرد اسلام به حقوق بشر و آزادی

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14

مقاله رابطه فقه و حقوق بشر

مقاله رابطه فقه و حقوق بشر

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 8

مقاله نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی

مقاله نسبت حقوق بشر و تنوع فرهنگی

تعداد صفحات : 8

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16

مقاله حدود اختیارات دولتها در مقابله با آشوبها و شورشهای داخلی از منظر حقوق بین الملل

مقاله حدود اختیارات دولتها در مقابله با آشوبها و شورشهای داخلی از منظر حقوق بین الملل

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

مقاله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق بشر و نقش گفتگوی تمدن ها

مقاله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق بشر و نقش گفتگوی تمدن ها

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 19

مقاله وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

مقاله وضع شناسی حقوق بشر در جهان کنونی

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 9

مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام

مقاله تاریخچه حقوق بشر در اسلام

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 13

تحقیق تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

تحقیق تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر

تعداد صفحات : 39

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31

مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 17

مقاله انسانیت و جرایم علیه آن

مقاله انسانیت و جرایم علیه آن

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

مقاله مشروعیت حقوق بشر و اطاعت و الزام آوری جهانی

مقاله مشروعیت حقوق بشر و اطاعت و الزام آوری جهانی

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

تحقیق احکام سقط جنین یا سقط حمل

تحقیق احکام سقط جنین یا سقط حمل

تعداد صفحات : 58

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 33

مقاله اعتیاد انواع مواد و مبارزه با مواد مخدر

مقاله اعتیاد انواع مواد و مبارزه با مواد مخدر

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 78

مقاله دیوان عدالت اداری

مقاله دیوان عدالت اداری

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 10

مقاله ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور

مقاله ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

مقاله قاعده غرور و غرر

مقاله قاعده غرور و غرر

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

مقاله فقر و طلاق و آثار آن

مقاله فقر و طلاق و آثار آن

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 389

مقاله حقوقی طلاق و آثار آن

مقاله حقوقی طلاق و آثار آن

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

مقاله ضمان در حقوق ایران

مقاله ضمان در حقوق ایران

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35

مقاله دیوان داوری بین المللی

مقاله دیوان داوری بین المللی

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 36

مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران

مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی ایران

تعداد صفحات : 11

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 12

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

تحقیق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 11

مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد)

تعداد صفحات : 18

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

مقاله حقوق تجارت و تجارت الکترونیک

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

تحقیق حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 69

مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

مقاله جرم شناسی و بررسی انواع و عوامل جرم

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 18

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 32

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

مقاله حقوقی فراز و تفکیک املاک و اراضی

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16

مقاله تعداد شهود در دعاوی

مقاله تعداد شهود در دعاوی

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 10

تحقیق تحلیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها

تحقیق تحلیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها

تعداد صفحات : 5

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 7

مقاله جرم آدم ربایی و گروگان گیری

مقاله جرم آدم ربایی و گروگان گیری

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

مقاله روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها

مقاله روند انتخاب شهردار و شرایط احراز تصدی این سمت طبق قوانین انجمن شهر و شورای اسلامی شهرها

تعداد صفحات : 14

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14

مقاله حقوقی چک

مقاله حقوقی چک

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

مقاله جعل اسناد و جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

مقاله جعل اسناد و جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

تعداد صفحات : 49

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 62

مقاله جرم شناسی

مقاله جرم شناسی

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین

تحقیق بررسی مجازات زندان و مجازات جایگزین

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 46

مقاله ثبت املاک و اسناد و روشهای آن

مقاله ثبت املاک و اسناد و روشهای آن

تعداد صفحات : 37

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26

مقاله تناسب بین حق و تکلیف

مقاله تناسب بین حق و تکلیف

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۲۶
بهار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی