گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست

شهر ماسوله زیستگاه تاریخی

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۱۲ ب.ظ


name info کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی

کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی

تعداد صفحات : 140

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6902

تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی

تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی

تعداد صفحات : 157

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3289

پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )

پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )

تعداد صفحات : 66

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 6735

پایان نامه بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیروگاه شهید رجایی

پایان نامه بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیروگاه شهید رجایی

تعداد صفحات : 100

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 277

پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

پایان نامه شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

تعداد صفحات : 62

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 80

تغییرات اقلیمی سنگ ها

تغییرات اقلیمی سنگ ها

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 119

پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک

پایان نامه کشت خاکهای هیدروپونیک

تعداد صفحات : 130

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 76

تاثیر سیاستهای مختلف نظارت بر آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل جاده ای شهری بر رفاه وآسایش

تاثیر سیاستهای مختلف نظارت بر آلودگی هوا ناشی از حمل و نقل جاده ای شهری بر رفاه وآسایش

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 293

اثرات کود های شیمیایی و سموم کشاورزی بر محیط زیست در شهرستان بیله سوار

اثرات کود های شیمیایی و سموم کشاورزی بر محیط زیست در شهرستان بیله سوار

تعداد صفحات : 106

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 333

سوپرجاذبه های آب

سوپرجاذبه های آب

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 436

name info پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید

پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 804

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

تعداد صفحات : 85

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 87

دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

تعداد صفحات : 18

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 397

دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی

دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی

تعداد صفحات : 18

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 2025

صنعت سرمایه گذاری دوطرفة کانادا

صنعت سرمایه گذاری دوطرفة کانادا

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 60

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

تعداد صفحات : 186

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 5207

تحقیق ستیز میانی شبکه- توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات

تحقیق ستیز میانی شبکه- توسعه و اهرم بندی برتری اطلاعات

تعداد صفحات : 66

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 72

تحقیق شناخت وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان

تحقیق شناخت وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان

تعداد صفحات : 116

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 139

تحقیق بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

تحقیق بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

تعداد صفحات : 220

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 230

7راهکاربازاریابی حرفه ای

7راهکاربازاریابی حرفه ای

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2142

name info مقاله باستان شناسی و هنر اشکانی

مقاله باستان شناسی و هنر اشکانی

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24

مقاله حمام های صخره ای آذربایجان شرقی (تبریز)

مقاله حمام های صخره ای آذربایجان شرقی (تبریز)

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24

مقاله تخت جمشید

مقاله تخت جمشید

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1212

تحقیق اثار تاریخی هفت تپه

تحقیق اثار تاریخی هفت تپه

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 965

مقاله معماری افغانستان

مقاله معماری افغانستان

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 190

پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی

پایان نامه سفالینه های زرین فام ، تکامل نهایی صنعت سفال سازی اسلامی

تعداد صفحات : 64

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3221

name info شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

تعداد صفحات : 114

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 66

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 136

شهر ماسوله زیستگاه تاریخی

شهر ماسوله زیستگاه تاریخی

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 21

بررسی شهرستان یزد

بررسی شهرستان یزد

تعداد صفحات : 39

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26

صنعت توریسم در اصفهان

صنعت توریسم در اصفهان

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 159

جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

جایگاه صنعت گردشگری در استان قزوین

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 21

بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد

بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد

تعداد صفحات : 8

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 11

بحث پیرامون صنعت جهانگردی

بحث پیرامون صنعت جهانگردی

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 41

پروژه پایانی جهانگردی و مسافرت

پروژه پایانی جهانگردی و مسافرت

تعداد صفحات : 86

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35

میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان، گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

تعداد صفحات : 191

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 205

نقش گردشگری در اقتصاد روستایی

نقش گردشگری در اقتصاد روستایی

تعداد صفحات : 50

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3870

پایان نامه جهانگردی

پایان نامه جهانگردی

تعداد صفحات : 210

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 108

پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

پایان نامه بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

تعداد صفحات : 254

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 586

تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 104

پژوهش جامع بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

پژوهش جامع بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه کلیبر

تعداد صفحات : 244

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 207

پروژه بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسی جایگاه اجتماعی اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

تعداد صفحات : 57

فرمت فایل : word

حجم فایل : 51

پژوهش با موضوع گردشگری

پژوهش با موضوع گردشگری

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1908

شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم

شناسایی نقش صنایع دستی در برنامه ریزی توریسم

تعداد صفحات : 409

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 197

رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان

رابطه بین صنایع دستی و توریسم در استان اصفهان و معرفی صنایع دستی رایج و منسوخ و کم رونق اصفهان

تعداد صفحات : 346

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 200

انگیزه های جهانگردی

انگیزه های جهانگردی

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 15

توسعه توریسم با آموزش

توسعه توریسم با آموزش

تعداد صفحات : 3

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 7

تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان

تدوین راهکارهای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری و جذب توریست شهرستان بهارستان

تعداد صفحات : 61

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 78

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۲۵
بهار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی