گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست

مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۹ ب.ظ


name info تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

تحقیق مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 383

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 228

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

تحقیق تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 280

تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 282

تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور

تحقیق بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور

تعداد صفحات : 17

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 188

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

تعداد صفحات : 66

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 418

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

تحقیق مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 243

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 299

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان

تحقیق جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 185

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 220

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

تعداد صفحات : 44

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 315

تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی

تحقیق بیمه روش جبران خسارت در حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 280

تحقیق جامع و کامل اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق با تأکید برحقوق سردفتری

تحقیق جامع و کامل اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق با تأکید برحقوق سردفتری

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 236

تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی

تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 257

تحقیق بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی

تحقیق بیمه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی ملی

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 169

تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها

تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 338

تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی کالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان

تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی کالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 412

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

تعداد صفحات : 95

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 48

ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

تعداد صفحات : 89

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 4471

تحقیق و بررسی در مورد حراج

تحقیق و بررسی در مورد حراج

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 58

پی جویی انتظامی جرائم

پی جویی انتظامی جرائم

تعداد صفحات : 40

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 18

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تعداد صفحات : 217

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 112

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56

دانلود مقاله عناصر قاچاق

دانلود مقاله عناصر قاچاق

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 53

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

تعداد صفحات : 89

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 192

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

تعداد صفحات : 14

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 414

مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

تعداد صفحات : 108

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 399

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

تعداد صفحات : 461

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1084

گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

تعداد صفحات : 520

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 258

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

تعداد صفحات : 260

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 128

گزارش کار وکالت

گزارش کار وکالت

تعداد صفحات : 340

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 685

تحقیق و بررسی در مورد کفالت

تحقیق و بررسی در مورد کفالت

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 55

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

کارتحقیقی مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

تعداد صفحات : 100

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 107

کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری

کارتحقیقی -آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان وراهکارهای پیشگیری

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 340

کارتحقیقی اعتبارات اسنادی

کارتحقیقی اعتبارات اسنادی

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 41

کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 149

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 266

کار تحقیقی1- اعمال حقوقی صغیر

کار تحقیقی1- اعمال حقوقی صغیر

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49

کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران

کار تحقیقی کفالت در حقوق ایران

تعداد صفحات : 50

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 79

کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو

کار تحقیقی - مقرات کنوانسیون شیکاگو

تعداد صفحات : 110

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 115

قانون نحوه محکومیت های مالی

قانون نحوه محکومیت های مالی

تعداد صفحات : 175

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 345

تحقیق در مورد فدرالیسم

تحقیق در مورد فدرالیسم

تعداد صفحات : 48

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 120

غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

تعداد صفحات : 185

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 429

علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 27

تحقیق در مورد عقد ضمان

تحقیق در مورد عقد ضمان

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 46

شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 361

تحقیق رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن

تحقیق رای داوری و نحوه صدور و اجرای آن

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 26

مقاله خروج صغیر از حجر

مقاله خروج صغیر از حجر

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 47

تحقیق حواله ها

تحقیق حواله ها

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 436

حقوق کودک

حقوق کودک

تعداد صفحات : 137

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 154

مقاله حقوق شرکت های تعاونی

مقاله حقوق شرکت های تعاونی

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 22

پژوهش حقوق ثبت اختراع

پژوهش حقوق ثبت اختراع

تعداد صفحات : 17

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 12

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 66

حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص

حق حقوق زن -نکاح - طلاق 130 ص

تعداد صفحات : 130

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 80

تحقیق و بررسی در مورد حریم خصوصی

تحقیق و بررسی در مورد حریم خصوصی

تعداد صفحات : 230

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 299

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 51

ترور و تر وریسم

ترور و تر وریسم

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 21

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تحلیل دادنامه‌ - خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 10

تحقیق حقوقی کامل (خیارات و معاملات)

تحقیق حقوقی کامل (خیارات و معاملات)

تعداد صفحات : 50

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 33

تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات)

تحقیق جامع حقوقی (معاذیر و مجازات)

تعداد صفحات : 124

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 50

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

تعداد صفحات : 81

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 40

تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 449

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

پروژه تحقیقاتی جنایت بر میت

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86

تحقیق و بررسی در مورد بروات واگذاری

تحقیق و بررسی در مورد بروات واگذاری

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 255

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 47

بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 - 166 ص

بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه در سال 1387 - 166 ص

تعداد صفحات : 166

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 400

بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 16

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

تعداد صفحات : 7

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 22

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۲۶
بهار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی