گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست


name info مقاله اقتصاد خرد

مقاله اقتصاد خرد

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 50

تحقیق تکنیکهای مدیریت زمان برای یک کارآفرین و روانشناسی وقت

تحقیق تکنیکهای مدیریت زمان برای یک کارآفرین و روانشناسی وقت

تعداد صفحات : 45

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 903

ورشکستگی و اثرات آن

ورشکستگی و اثرات آن

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 58

پاورپوینت گسترش تئوری رفتار مصرف کننده

پاورپوینت گسترش تئوری رفتار مصرف کننده

تعداد صفحات : 33

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 654

پاورپوینت تئوری رفتار مصرف‌کننده

پاورپوینت تئوری رفتار مصرف‌کننده

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1007

پاورپوینت تئوری رفتار تولیدکننده

پاورپوینت تئوری رفتار تولیدکننده

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 2512

پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا

پاورپوینت بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1469

پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی

پاورپوینت تعیین الگوی ساده نرخ ارز تعادلی

تعداد صفحات : 18

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 608

پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی

پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 587

مقاله بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع یافته

مقاله بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسع یافته

تعداد صفحات : 44

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 69

مقاله متغیر های مورد استفاده در اقتصاد سنجی

مقاله متغیر های مورد استفاده در اقتصاد سنجی

تعداد صفحات : 45

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 28

مقاله انواع نرخ ارز و بازارهای ارز

مقاله انواع نرخ ارز و بازارهای ارز

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 110

مقاله انواع مقیاسهای عملکرد - نقدینگی

مقاله انواع مقیاسهای عملکرد - نقدینگی

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 36

مقاله رابطه نرخ ارز و هزینه تولید، تورم با کسری بودجه

مقاله رابطه نرخ ارز و هزینه تولید، تورم با کسری بودجه

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 12

مقاله تاثیر واردات غیر ضروری بر اشتغال

مقاله تاثیر واردات غیر ضروری بر اشتغال

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

مقاله بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

تعداد صفحات : 30

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16

ساختار تشکیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران

ساختار تشکیلاتی بیمه، نظام خدمات بیمه ای در ایران

تعداد صفحات : 486

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 165

مقاله شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

مقاله شرکت های سهامی و نقش اقتصادی آنها

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35

مقاله حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

مقاله حداقل دستمزد و روش های تعیین آن

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24

تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تحقیق تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تعداد صفحات : 64

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 58

مقاله پایش مشتری

مقاله پایش مشتری

تعداد صفحات : 50

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 30

مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

مقاله جهانی شدن اقتصاد و آثار آن

تعداد صفحات : 108

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 38

تحقیق مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

تحقیق مدیریت در بازار جهانی و اقتصاد (استراتژیهایی برای اقتصاد پویا)

تعداد صفحات : 262

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 114

مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایرانمقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایرانمقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

تعداد صفحات : 83

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 29

مقاله برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

مقاله برنامه راهبردی سرمایه انسانی NSF

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 21

تحقیق معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

تحقیق معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

تعداد صفحات : 50

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 19

مقاله شاخص های بورس اوراق بهادار

مقاله شاخص های بورس اوراق بهادار

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 70

مقاله تولید ناب

مقاله تولید ناب

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24

مقاله جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

مقاله جهانی سازی و رابطه عملکرد دولتی

تعداد صفحات : 84

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 34

مقاله قانون کار (قراردادهای کار در ایران)

مقاله قانون کار (قراردادهای کار در ایران)

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 18

مقاله مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی

مقاله مفاهیم آمار و تخمین های بیزینی

تعداد صفحات : 36

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 148

مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD

مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD

تعداد صفحات : 49

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 71

تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

تحقیق تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

تعداد صفحات : 65

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 506

مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

مقاله نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

تعداد صفحات : 37

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1262

مقاله نقش اقتصادی گردشگری

مقاله نقش اقتصادی گردشگری

تعداد صفحات : 165

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 98

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

تعداد صفحات : 334

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 136

پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

پایان نامه بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها

تعداد صفحات : 155

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 233

پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی

پروژه مکانیزاسیون سد شهید یعقوبی

تعداد صفحات : 155

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 189

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 17

مجتمع فولاد خراسان

مجتمع فولاد خراسان

تعداد صفحات : 41

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 108

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

مقاله نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 25

مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش

مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 19

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین‌المللی و تجارت الکترونیکی

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 34

تحقیق پیرامون مالیات

تحقیق پیرامون مالیات

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56

پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

پایان نامه اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 25

حذف صفر از پول ملی

حذف صفر از پول ملی

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 44

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی

بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات : 133

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 109

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة کشور

تعداد صفحات : 211

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 663

پایان نامه تاثیر بانکها در رشد و پیشرفت اقتصادی

پایان نامه تاثیر بانکها در رشد و پیشرفت اقتصادی

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1816

مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

مقاله تاثیر بیمه در اقتصاد خرد

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 15

تحقیق وضعیت مطالبات بانکها

تحقیق وضعیت مطالبات بانکها

تعداد صفحات : 32

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 48

مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

تعداد صفحات : 31

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 18

مقاله تجهیز منابع بانکى

مقاله تجهیز منابع بانکى

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 13

مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

مقاله آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 33

مقاله بررسی اقتصاد ایران و چین

مقاله بررسی اقتصاد ایران و چین

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 23

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

مقاله بررسی اقتصاد بین المللی

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

مقاله اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن

مقاله اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن

تعداد صفحات : 52

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 148

مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

مقاله بازار یابی شبکه ای و بررسی اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 32

مقاله بودجه بندی جامع

مقاله بودجه بندی جامع

تعداد صفحات : 14

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 7

مقاله تاریخچه و تعریف چک در ایران

مقاله تاریخچه و تعریف چک در ایران

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 7

مقاله توان رقابت جهانی

مقاله توان رقابت جهانی

تعداد صفحات : 17

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 10

مقاله تورم

مقاله تورم

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 39

مقاله چک و سفته

مقاله چک و سفته

تعداد صفحات : 28

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

تحقیق دو نرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

تحقیق دو نرخه کردن قیمت بنزین دارای توجیه اقتصادی هست یا خیر

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35

مقاله سود و بهره در بازار کار

مقاله سود و بهره در بازار کار

تعداد صفحات : 31

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 17

پایان نامه موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

پایان نامه موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 47

مقاله نسبتهای مالی ارزش زمانی پول

مقاله نسبتهای مالی ارزش زمانی پول

تعداد صفحات : 23

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 27

مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد

مقاله نقش ترویج کشاورزی در اقتصاد

تعداد صفحات : 24

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 69

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

بررسی ویژگی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان

تعداد صفحات : 33

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 60

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۹/۲۵
بهار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی