گر خدا یار باشد نیازی به غیر نیست

کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۴۵ ب.ظ


تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش

تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش

مبلغ فایل : 3000

مقدمه
تعریف تیز هوش
طبقه بندی تیزهوشها
سرچشمه های تیز هوشی
شناسایی کودکان تیز هوش
ویژگیهای تیز هوشان
خصایص جسمانی کودکان تیز هوش
آموزش کودکان تیز هوش
اگر تیز هوشی یا استعداد را شناسایی نکنیم چه خواهد شد؟
انتظارات بزرگ ، خواسته های ناع

مقدمه
تعریف تیز هوش
طبقه بندی تیزهوشها
سرچشمه های تیز هوشی
شناسایی کودکان تیز هوش
ویژگیهای تیز هوشان
خصایص جسمانی کودکان تیز هوش
آموزش کودکان تیز هوش
اگر تیز هوشی یا استعداد را شناسایی نکنیم چه خواهد شد؟
انتظارات بزرگ ، خواسته های ناعادلانه
آزمونهای هوش
خلاصه
sp منابع
مقدمه :
منابع انسانی میهن ما به هیچ وجه محدودتر از منابع غنی طبیعی آن نیست.
ما درکشوری زندگی می کنیم sp که برای رسیدن به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی و اجتماعی ، علمی و فرهنگی به شخصیتهای رشد یافته و به دلهای بیدار و مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا نیازمند است.
...
آزمونهای فردی
دو مورد از مشهورترین آزمونهای فردی : استنفورد بینه (S B ) و مقیاسهای وکسلر (WPPSI WAIS WISC ) هستند . استنفورد بینه فقط یک نمره IQ ارائه می دهد ، در حالیکه مقیاسهای وکسلر نمره ای که مرکب از نمرات شفاهی و عملکرد است ارائه می دهد . مزایا و معایبی درباره هر دو آزمون وجود دارد ولی آنها اطلاعات مفیدی را درباره توانایی ذهنی کودک و ظرفیت او برای عملکرد تحصیلی ارائه می دهند.
...

تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش
تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش
تحقیق ویژگیها و آموزش کودکان تیزهوش تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز

تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز

مبلغ فایل : 5000

هدف کلی :
مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
اهداف ویژه تحقیق :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته

هدف کلی :
مطالعه رابطه انتخاب رشته توسط والدین برای دانش آموزان وعملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد.
اهداف ویژه تحقیق :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که بالاجبار به این رشته آمده اند.
بیان مسئله :
مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک آموزش و پرورش کرج که خود انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که تحت فشار والدین به این رشته آمده اند.
اگر نقش فرد و خانواده و مدرسه واجتماع را که می توانند در موفقیت فرد موثر باشند درنظر بگیریم آنگاه می توانیم در خصوص واهمیت هر یک از موارد بالا بطور مفصل صحبت کنیم.
لازم به ذکر است که اگر زمینه های لازم توسط خانواده و مدرسه و اجتماع فراهم آید به منظور رشد و تحقق بخشیدن آن انگیزه و هدفهای فرد به مراتب موفقیت او بیشتر خواهد شد که در این خصوص در فصل سوم بخش پایه های علمی و نظریات مربوط به مسئله مورد تحقیق صحبت شده است.
...
با توجه به تحقیق انجام شده به نتیجه گیری نهایی از تحقیق می پردازیم و اینکه آیا سطح تحصیلات و شغل والدین و عوامل دیگری در پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر می گذارد یا نه و در آخر پیشنهاداتی در رابطه با محدودیتها و بهتر شدن وضع تحصیلی فرزندان می دهیم.
نتیجه گیری :
با توجه به آنچه که از یافته ها می توان فهمید و در واقع تفاوتی که میان دو گروه از دانش آموزان که خود با علاقه و انگیزه انتخاب رشته کرده اند و دانش آموزانی که با اجبار به این رشته تحصیلی آمده اند از نظر آماری معنی دار است و از طرفی با توجه به تحقیقات و پژوهشها و نظریه های علمی که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت می توان نتیجه دیگری که باید انسان بعنوان یک موجود آزاد و صاحب اختیار وانتخابگر و از طرفی با توجه به محدودیتهایی که در پیش روی قرار دارد راههایی را پیشنهاد کرده و با توجه به اینکه دارای علاقه و انگیزه می باشد که در واقع این عوامل بعنوان موتور و جهت دهنده او هستند.
...

تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز
تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز
تحقیق رابطه انتخاب رشته توسط والدین با عملکرد تحصیلی و مقایسه با انتخاب رشته توسط خود دانش آموز تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری

تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری

مبلغ فایل : 4000

کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن

در این پژوهش ضمن اشاره به مفهوم کودک آزاری از دیدگاه جوامع بین المللی و ارائه آمار جهانی و کشوری به آثار و تبعات ، علل بروز آن و نقش قوانین در پیش گیری این گونه

کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن

در این پژوهش ضمن اشاره به مفهوم کودک آزاری از دیدگاه جوامع بین المللی و ارائه آمار جهانی و کشوری به آثار و تبعات ، علل بروز آن و نقش قوانین در پیش گیری این گونه آسیب های اجتماعی می پردازم .
تا بدین وسیله بتوانم گامی هر چند ناچیز در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت اسلامی را با توجه به آنچه که در دین مبین اسلام نسبت به تکریم کودک و محبت به او اشاره شده است بیان کنم .
...

کودک آزاری در قانون sp sp :
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ایران می توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکالیف جامعه در مقابل آنان اصولاً مقوله ای نوین است و هنوز در ادبیات حقوقی ، مدنی ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی جایگاه مناسب خود را در کشور ما نیافته است . در مورد sp کودکانمان نه تنها قوانین حمایتی بسیار کم است بلکه قوانینی که در این زمینه وجود دارد به درستی اجرا نمی شود ، در حالیکه جوامع غربی برای ممانعت از تنبیه کودکان و کودک آزاری به قانون متوسل می شوند و معتقدند که کودکان ( که بنابر تعریف کنواسیون حقوق کودک شامل همه افراد تا سن هجده سال می شود ) هم مانند بزرگسالان باید در مقابل رفتارهای خشونت آمیز تحت حمایت قانون قرار داشته باشند .

...

موضوع پژوهش sp sp sp 1
چکیده موضوع sp sp sp 2
مقدمه پژوهش sp sp sp 4
طرح نامه ی پژوهش sp sp sp 5
کلیات sp sp sp 6
مسئله ی پژوهش sp sp sp 7
اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع sp sp sp 8
اهداف پژوهش sp sp sp 10
کلید واژهها sp sp sp 12
تعریف واژه ها و اصطلاحات sp sp sp 13
روش پژوهش sp sp sp 15
پرسش های اصلی پژوهش sp sp sp 16
پرسش های فرعی پژوهش sp sp sp 16
فصل اول : ادبیات پژوهش sp sp sp 17
کودک و کودک آزاری sp sp sp 18
تنبیه و خشونت در فرهنگ مردم sp sp sp 19
انواع کودک آزاری sp sp sp 21
علل بروز کودک آزاری sp sp sp 24
آثار و تبعات کودک آزاری sp sp sp 30
فصل دوم : ادبیات پژوهش sp sp sp 33
کودک آزاری در قانون sp sp sp 34
آمار کودک آزاری sp sp sp 40
راههای مقابله با کودک آزاری sp sp sp 44
فصل سوم : نتایج ، پیشنهادات ، محدودیت ، منابع و مأخذ sp sp sp 52
نتیجه گیری sp sp sp 53
پیشنهادات sp sp sp 55
محدویت sp sp sp 57
منابع و مأخذ sp sp sp 58

تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری
تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری
تحقیق راههای مقابله با کودک آزاری تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی

تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی

مبلغ فایل : 4000

تحقیق کم رویی

فهرست:

کمروئی چیست؟
نظرات ارائه شده از دیدگاه دانشمندان
انواع حالات انزواطلبی
ملاک های تشخیصی مشکل اختلال کمروئی و گوشه گیری
شیوه کمروئی
عوارض کمروئی از دید

تحقیق کم رویی

فهرست:

کمروئی چیست؟
نظرات ارائه شده از دیدگاه دانشمندان
انواع حالات انزواطلبی
ملاک های تشخیصی مشکل اختلال کمروئی و گوشه گیری
شیوه کمروئی
عوارض کمروئی از دیدگاه زیمیادرو
میزان کمروئی
علل کمروئی
مقابله با کمروئی و راههای درمان آن
موثرترین روش های کاربردی درمان کمروئی از دیدگاه غلامعلی افروز
توصیه های لازم
توصیه ها و پیشنهادات لازم دیگر
اقدامات خارج از ایران

مقدمه
خداوند متعال وقتی انسان را آفرید از نظر جسمی تجهیزاتی مانند چشم و گوش و زبان را در او قرار داد تا در پرتو این تجهیزات طبیعی راه را از چاه تشخیص داده ، از انحراف و سقوط محفوظ بماند. بموازات این حواس ظاهری روحیات بسیار ارزنده ای همانند عفت و حیا و غیره به او ارزانی داشت تا با برخورداری از این منابع درونی در برابر هوی های نفسانی ایستادگی نماید.
انسانها همانطور که با چشم ظاهر قادر بدیدن هستند با چراغ عقل و برخورداری از روحیاتی همانند حیا و عفت از پلیدی ها و اعمال زشت دوری sp می گزینند.
...
عوامل تربیتی :
الف sp مراقبت شدید والدین: در صورتیکه واکنش کودک نسبت به مراقبت والدین اطاعت و تسلیم محض در مقابل والدین باشد منجر به احساس خجالت و کمرویی آنها خواهد شد.
ب خشونت و سختگیری والدین : کودکی که به اقتضای منش شیطنت می کند و با این و آن سخن می گوید و در هر مجلس و نزد آشنا و غریبه اظهار می کند، از طرف بزرگترهای ناآگاه مورد ملامت قرار می گیرد و حتی تنبیه و طرد می شود چنین مکافات آزار دهنده ای باعث می شود که کودک از رفتارهای اجتماعی دور کند و عارضه کمرویی در او تثبیت شود.
...

تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی
تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی
تحقیق روانشناسی اجتماعی کمرویی تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان

تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان

مبلغ فایل : 3000

کلیدهای رفتار با نوجوانان

در این تحقیق به جنبه های مختلف شیوه های تربیتی توجه می کنیم این جنبه ها شامل ارزش های مهمی برای خودمان، معیارهایمان، انتظاراتمان و چگونگی انجام نظ

کلیدهای رفتار با نوجوانان

در این تحقیق به جنبه های مختلف شیوه های تربیتی توجه می کنیم این جنبه ها شامل ارزش های مهمی برای خودمان، معیارهایمان، انتظاراتمان و چگونگی انجام نظارت بر فرزندانمان است.
با این بیان که رسول اکرم (ص) مقید بود که با نوجوانان و جوانان بر اساس احترام و شخصیت دادن، مسئولیت سپاری و مشورت خواهی رفتار شود و علاوه بر آن برای نسل نوخاسته تبیین شود که در راه اعتلای اسلام نسل جوان بیشترین مساعدت و همراهی را با آن بزرگوار نمودند و همینطور قرآن کریم می فرماید رسول اکرم (ص) را بهترین سرمشق بیشریت معرفی نموده است و در شخصیت رسول خدا برای شما الگویی الهی وجود دارد.
...
نتیجه گیری
جامعه پیچیده نوین به نوبه خود تغییراتی را در ساختار روابط والدین و نوجوانان پدید آورده است به گونه ای که به لحاظ اشتغال روزافزون والدین آنها کمتر فرصتی برای ارتباط عاطفی وکلای با نوجوانان خود پیدا می کنند و روابط مذکور به مرور محدودتر و کمتر می شود آن سان که افراد یک خانواده زمانی که پس از روزی پرتلاش و خسته کننده به خانه برمی گردند دیگر انرژی لازم و حوصله کافی برای صحبت و ارتباط روحی با فرزندان خود ندارند و صرفا به خانه می آیند تا بخوابند و برای روز پرتلاش دیگری آماده شوند و این همان تراژدی معروف تبدیل خانه ها به خوابگاههاست که فرصتی را به والدین نمی دهد تا با نوجوانان خود به گفتگو بنشینند و دردی از دل آنها مداوا و مشکلی را مرتفع کنند و این عامل نوجوانان را بر sp می انگیزد که در جستجوی کانونهای عاطفی دیگری برآیند ...
...

تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان
تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان
تحقیق شیوه های تربیتی و رفتار با نوجوانان تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

مبلغ فایل : 3000

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

فهرست مطالب
1 sp sp sp پیشگفتار
2 sp sp sp روانشناسی اجتماعی
3 sp sp sp نگرش و بهینه سازی مصرف انرژی
4 sp sp &

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه

فهرست مطالب
1 sp sp sp پیشگفتار
2 sp sp sp روانشناسی اجتماعی
3 sp sp sp نگرش و بهینه سازی مصرف انرژی
4 sp sp sp روان شناسی حفظ محیط
5 sp sp sp باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
6 sp sp sp یادگیری مشاهده ای در الگوهای مصرفی افراد
7 sp sp sp زمینه (چه کسی) یا شنونده پیام
8 sp sp sp روانشناسی در ارسال پیام
9 sp sp sp سچوراند، تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
10 برخی از ابزارهای سچوراند
11 محرکهای پولی (تقویت های پولی) و تغییر نگرش و رفتار و مصرف انرژی
12 طراحی محیط، تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی
13 رویکرد شناختی در تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
14 نقش آموزش آگاهی دادن و اطلاع رسانی و رفتار مصرف انرژی
15 نقش آموزش آگاهی دادن و اطلاع رسانی و رفتار مصرف انرژی
16 تعهد فردی، گروهی و تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی
17 منابع
===============

رویکرد شناختی در تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان انرژی
از رویکرد شناختی نیز می توان برای تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی استفاده نمود. معمولا در این رویکرد به فرایندهای استدلال sp ، تصمیم گیری ، حافظه sp و توجه تاکید می شود. در این فرایند، تغییر هنگامی ایجاد می شود که مصرف کننده ، پیام یا اطلاعاتی را دریافت می دارد. پس از دریافت پیام مصرف کننده شروع به پردازش sp آن می نماید (گروس ، 1992). سپس سلسله مراتب درگیری ذهنی و پاسخ های شناختی از جمله اندیشه های مطلوب یا نامطلوب در مورد یک پیام در ادراک آن اثرگذار خواهد بود. ...

تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه
تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه
تحقیق کاربرد روانشناسی اجتماعی در جامعه تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران

تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران

مبلغ فایل : 3500

کاربرد پذیری نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران بررسی موانع و ارائه راهکارها

نظریه تصمیم گیری شغلی هالند

در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق پژوهشهای انجام شده در ایرا

کاربرد پذیری نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران بررسی موانع و ارائه راهکارها

نظریه تصمیم گیری شغلی هالند

در این مقاله سعی بر آن است تا از طریق پژوهشهای انجام شده در ایران، سودمندی و کاربردپذیری این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهشها که از سال 1370 تاکنون در مدارس، دانشگاهها و بازار کار انجام پذیرفته است هریک به نوعی مؤید نظریه و کاربردپذیری آزمون شغلی شخصیتی هالند می باشد که در سالهای اخیر توسط نگارندگان برای مدارس و مشاغل مختلف هنجاریابی شده بود.
در پایان ، موارد مثبت و منفی کاربردپذیری این نظریه و آزمون شغلی شخصیتی در مدارس،دانشگاهها و بازار کار ایران اشاره می شود و به منظور سودمندی نظریه، راهکارهایی متناسب با فرهنگ ایرانی پیشنهاد می گردد.
...
sp نتایج هریک از پژوهشهای انجام شده در مورد نظریه تصمیم گیری شغلی هالند و هنجاریابی آزمون شغلی شخصیتی در ایران، به نوعی مؤید نظریه هالند می باشد و می توان ادعا نمود که این نظریه در ایران نیز همانند دیگر کشورهای جهان، معتبر و سودمند است. با این حال، تجربیات چندین ساله نگارندگان در مورد این آزمون نشان می دهد که هرچند این نظریه کامل و دربرگیرنده دیگر نظریه های انتخاب شغل نیز می باشد، ولی ابزار اندازه گیری یعنی ، برخی از ماده های آزمون بویژه برای نوجوانان، ناآشنا و گاهی مبهم است (که می تواند به دلیل تجربه کم آنان نیز باشد) و بدون توضیح و راهنمایی لازم ممکن است سوال برانگیز باشد و آنان بر اساس sp حدس و گمان پاسخ دهند و یا اینکه آن ماده ها را سفید و بدون پاسخ بگذارند. در واقع می توان گفت که استفاده بهینه از این آزمون مستلزم داشتن آگاهی و تا حدی تجربه کسب شده نسبت به مشاغل جامعه می باشد . ...

تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران
تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران
تحقیق نظریه تصمیم گیری شغلی هالند در مدارس دانشگاه و بازار کار ایران تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن

تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن

مبلغ فایل : 2500

عناوین مطالب:

مقدمه
فمینیسم
واژه شناسی فمینیسم
مسیر تاریخی فمینیسم
اخلاق فمینیسمی
وضعیت زنان را چگونه ببینیم و چه تحلیلی از آن ارائه می دهیم؟
توصیف و تحلبل وضعیت زنان از دیدگاه اسلام
علت فرو دستی تاریخی زنان چیست

عناوین مطالب:

مقدمه
فمینیسم
واژه شناسی فمینیسم
مسیر تاریخی فمینیسم
اخلاق فمینیسمی
وضعیت زنان را چگونه ببینیم و چه تحلیلی از آن ارائه می دهیم؟
توصیف و تحلبل وضعیت زنان از دیدگاه اسلام
علت فرو دستی تاریخی زنان چیست
منابع

مقدمه
هر چند فمینیسم در دوره یکصد و پنجاه ساله حیات خود تحولاتی مهم را تجربه کرده و از جنبش اجتماعی به مرحله نظریه پردازی اجتماعی و از آن به طرح فلسفه و دانش های فمینیسمی و بالاخره به معرفت شناسی فمینیسمی گام نهاده است و هم اکنون نیز موج سوم را با طرح نظریه های پست مدرن و انتقاد از دیدگاه های یکپارچه و جهان شمول موج دوم، تجربه می کند، اما پیشرفت خود را بیش از هر چیز وامدار پیشینه سنتی، تحقیر آمیز و سخت گیرانه جهان غرب و مشرق زمین نسبت به زن، حاکمیت نگرش اومانیستی در جهان مدرن و نیز استفاده از ادبیات شعار محور می یابد تا طرح دیدگاه های عالمانه حضور فعال در کرسی ها و مجامع علمی.
...

تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن
تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن
تحقیق فمینیسم و تاریخچه آن مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی

مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی

مبلغ فایل : 5000

مراحل تعلیم و تربیت انسان

مقدمه
بحث یادگیری یکی از مباحثی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه دانشمندان و پیشروان تعلیم و تربیت بوده است . موضوع تعلیم و تربیت آن است که هم آز

مراحل تعلیم و تربیت انسان

مقدمه
بحث یادگیری یکی از مباحثی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه دانشمندان و پیشروان تعلیم و تربیت بوده است . موضوع تعلیم و تربیت آن است که هم آزادی و هم فطرت و هم ساخت ( تربیت ) باید جای مرتبطی داشته باشند . معلم ساخت و سازماندهی را در مواردی که درکلاس عرضه می شود به وجود می آورد ولی کودکان را در فرصتهایی که در کاوش و تکمیل این موارد دارند آزاد می گذارد. sp به طور کلی ساخت و آزادی در کلاس درس نسبت به یکدیگر به طور دائم در حال تناوب قرار دارد ، به طوری که هیچ یک از این دو بر قلمرو تربیتی مسلط نمی شوند .
...
چکیده پژوهش
رشد کودکان از روزی که به دنیا می آیند تا زمانی که به درجه کمال می رسند از مراحل متوالی و به هم پیوسته ای می گذرد که می توان آنها را فصول مشخص تاریخ واحدی دانست . این رشد گرچه ظاهرا ترقی دائم و یکنواختی است اما در واقع کند و تند می شود و دوره هایی گاه پرجوش و خروش و گاه آرام تر دارد . این دوره ها و مراحل عبارتند از :
1 مرحله اول که از طفولیت شروع و تا 18 ماهگی ادامه دارد . ویژگی های این دوره شامل : الف محیط مساعد ب تنظیم اعمال کودک ج محبت و مصاحبت د راه رفتن و غذا خوردن است.
....
مرحله چهارم ( کودکی سوم ) از 7 تا 12 ساگلی )
در سنین 7 6 سالگی مدرسه رفتن برای کودک ضرورت قطعی دارد . یکی از مزایای مدرسه رفتن این است که استفاده از این موقع مناسب مرحله جدیدی از فطام روانی را فراهم می آورد و به کودک اجازه می هد با برداشتن گام دیگری در جهت استقلال امکانات خود را ارزیابی کند . معذالک هنوز نباید رابطه کودک با محیط خانواده یکباره قطع شود .
خانه و مدرسه در این مرحله از نظر فراهم ساختن شرایط مناسب رشد تعلیم و تربیت مکمل یکدیگرند و هر یک از آنها از نظر تاثیر تربیتی نقش خاصی ایفا می کنند ، زیرا روابط کودک و اطرافیانش دراین دو محیط متفاوت است . روابط در خانه فردی تر وعاطفی تر و در مدرسه جمعی تر و منطقی تر است .
...

مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی
مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی
مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری

مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری

مبلغ فایل : 4000

چکیده مقاله :
در این مقاله به عواملی که باعث بدرفتاری کودکان می شوند می پردازیم ، موضوع اصلی این مقاله کمک کردن به حل مشکلات رفتاری کودکان بین سه تا شش سال است . مطمئنا منظورمان این نیست که ولدین کودکان قبل از این گروه سنی هرگز با فرزندانشان دچار مشکل نمی شوند . نوزادان و کودکان نوپا هم اح

چکیده مقاله :
در این مقاله به عواملی که باعث بدرفتاری کودکان می شوند می پردازیم ، موضوع اصلی این مقاله کمک کردن به حل مشکلات رفتاری کودکان بین سه تا شش سال است . مطمئنا منظورمان این نیست که ولدین کودکان قبل از این گروه سنی هرگز با فرزندانشان دچار مشکل نمی شوند . نوزادان و کودکان نوپا هم احتمالا مشکلات واقعی برای پدر و مادرشان پیش می آورند. تقریبا در همه موارد کودکان مشکلات رفتاری را می آموزند . این نکته اکثر والدین را شگفت زده میکند چون هیچ پدر و مادری هرگز در پی آموزش بر رفتاری به کودک خود نیست و بیشتر آنها فعالانه می کوشند تا رفتار خوب را به فرزندانشان بیاموزند . بخشی از این مشکل به منظور ما از یادگیری برمی گردد .
...
چه نوع تقویت کننده هایی برانگیزنده رفتارند ؟
می توانیم تقویت کننده ها را به عنوان پاداشها یاچیزهای خشنودکننده ای در نظر بگیریمم که ازلحاظ پیچیدگی در سه سطح قراردارند. اساسی ترین نوع تقویت کننده ها پاداش عینی یامملوس است. پاداش مملوس شی یا امتیازی عینی ومشخص است . نزد بزرگسالان پاداش عینی عبارت است از : حقوق یا پول ، اتومبیل جدید ، رفتن به رستوران مورد علاقه sp یا انجام ورزشی که از آن لذت می برند . کودکان نیز به مشوقهای مملوس واکنش نشان می دهند و برای کسب آن تلاش میکنند . والدین در ازای رغبت نشان دادن به انجام کارهای کوچک روزمره و مسئولیتهای مشابه ، پول توجیبی مختصری برای فرزندشان مقرر میکنند. در این جا پول توجیبی به مثابه تقویت کننده ای عمل میکند که کودک را به پذیرش مسئولیتهای بزرگسالانه بر می انگیزد . تادیر وقت بیدار ماندن ، یک بستنی قیفی ، گردش در پارک و تماشای یک برنامه تلویزیونی ، مثالهای دیگری از پاداشهای عینی و مملوس به شمار می آیند.
...

مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری
مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری
مقاله عوامل بدرفتاری کودکان و حل مشکلات رفتاری مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن

مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن

مبلغ فایل : 5000

طلاق و عواقب آن در خانواده

در این تحقیق سعی داریم به بررسی ماهیت طلاق و عوامل مهم آن درخانواده بپردازیم

دیدگاه کلی در زمینه طلاق

طلاق و عواقب آن در خانواده

در این تحقیق سعی داریم به بررسی ماهیت طلاق و عوامل مهم آن درخانواده بپردازیم

دیدگاه کلی در زمینه طلاق

طلاق شعله ی محبت را خاموش می کند، عشق ها را به کینه و دشمنی بدل می سازد، ضعف های یکدیگر را در برابر چشم هم بزرگ می نماید. حتی سبب می شود که آنان فقط نقاط منفی یکدیگر را ببیننند، هر کدام سعی دارد دیگری را متهم سازد و زمینه را برای سقوط او فراهم نماید، زنی مهربان یک باره لجباز می شود و مردی با چنان عظمت و وقار یک باره عیب جو می شود و این همه برای پاره کردن رشته ی الفت هاست. یکی از بزرگترین خطراتی که در زندگی همه ی انسان ها وجود دارد، طلاق است، جدایی و طلاق بیشتر متوجه کودکان خانواده است که دل به عنایت و مهر والدین گرم داشته و خانه را مرکز امید و پناهگاه خویش می شناسند، اگر پدران و مادران بدانند طلاق و جدایی چه محرومیتی را برای فرزندان پدید می آورد و دل نازک طفل را چگونه شکند و او را از چه لذاتی محروم می سازد، شاید هرگز تن به این کار در ندهند، جدایی پدر و مادر از یکدیگر کودک را به اختلال عاطفی دچار می سازد، حالت افسردگی برای او پدید می آورد ...
کنترل اجتماعی از طریق فشار
جامعه ناچار است قواعدی وضع کن و رفتار اعضاء را در حیطه نظارت قرار دهد . حال چنانچه شیوه های ظریف و غیرمستقیم در اجرای این اهداف کارایی نداشته باشد ، دست به وضع قوانینی می زند که در نهایت اعمال حداقل کنترل اجتماعی را ممکن می سازد . تفاوت در این است که اعمال فشار ، در راه تأمین نظم اجتماعی ، اعمال قانون ، تحقق هنجارها و رعایت ارزشهای اجتماعی ، مشکلاتی چند پدید می آورد :
ـ از جانبی باید تعداد بسیاری از انسانها را به همراه وسایلی پیچیده در راه اعمال کنترل اجتماعی به کار گرفت .
ـ از جانب دیگر ، انسانها خود راه هایی بسیار می یابند که از قانون بگریزند و در عین حال توسط مأموران قانون نیز گرفتار نشوند .
...

مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن
مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن
مقاله ماهیت و انواع طلاق و عواقب خانوادگی آن تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه

تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه

مبلغ فایل : 10000

بررسی علل تقاضای طلاق در مردان و زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده تهران

چکیده :
طلاق ، از مهمترین پدیده های حیات انسانی است . یک پدیده ارتباطی ، اقتصادی و روانی است . طلاق آفتی اجتماعی است .
در این تحقیق ، سعی بر آن

بررسی علل تقاضای طلاق در مردان و زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده تهران

چکیده :
طلاق ، از مهمترین پدیده های حیات انسانی است . یک پدیده ارتباطی ، اقتصادی و روانی است . طلاق آفتی اجتماعی است .
در این تحقیق ، سعی بر آن است ، تا علل و عواملی را که موجب افزایش طلاق می شود و پیامدهای حاصل مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .
عوامل تاثیرگذار ، در جنبه های مختلف فرهنگی ، اقتصادی ، خانوادگی ، اجتماعی و روانی مورد توجه قرار گرفته است .
طلاق عبارت است از زائل نمودن قید و پیوند نکاح یا صیغه مخصوصی است .
طلاق دارای ابعادی است که آنها را بررسی می کنیم .
...

تاثیر فرهنگ و آداب زن و شوهر در ازدواج

حتماً در کل زندگی با کلمه هم کفو برخورد کرده اید . هم کفو بودن یعنی هم شان بودن . یعنی داشتن نقاط مشترک میان زن و شوهر . این نقاط مشترک شامل همه جوانب و از جمله رعایت مسئله فرهنگ ویا وابستگی های نسبی و سببی هم
می شوند . بدین معنی که اگر زن و یا شوهر در انتخاب همسر به وابستگی های اجتماعی و سببی و نسبی یکدیگر توجه نکنند ونسبت به آن بی تفاوت باشند ، در آینده دچار مشکل خواهند شد . آقایی می گفت : رسم ازدواج و عروسی در میان افراد و فامیل خانواده همسرم با آنچه در میان ما رسم بود ، متفاوت بود و همین رسوم زمینه اختلاف و درگیری های سراسر زندگی ما بود و ... .
...

تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه
تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه
تحقیق علل تقاضای طلاق مردان و زنان در دادگاه تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز

تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز

مبلغ فایل : 2000

شیو های نوین ارزشیابی (ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی گروهی، ارزشیابی باز و ...

چکیده :
فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می باشد. همه افراد از نظر یادگیری یکسان

شیو های نوین ارزشیابی (ارزشیابی عملکردی، ارزشیابی گروهی، ارزشیابی باز و ...

چکیده :
فرآیند یاددهی و یادگیری ناگهان اتفاق نمی افتد بلکه حاصل طراحی و سازماندهی دقیق و متنوعی می باشد. همه افراد از نظر یادگیری یکسان نمی باشند بلکه باهم متفاوتند در بعضی از آنها یادگیری از طریق چشم، در بعضی از طریق گوش در بعضی از طریق لامسه و ... انجام می شود پس افراد در یادگیری باهم متفاوت می باشند در نتیجه روشهای ارزشیابی باید متنوع و متفاوت باشد و با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان استفاده شود چون نظام ارزشیابی تحصیلی یکی از مؤلفه های اساسی نظام آموزشی و رشته پیوند بین دو مولفه یادگیری و یاددهی است. این گونه تصور می شد که ارزشیابی تحصیلی یکی از عوامل موثر در بهبود کیفیت این دو مؤلفه است. پژوهشها هم نشان از وجود چنین تاثیری داشت.
...
نتیجه گیری
ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع آوری تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می شود. به این منظور که آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا خیر و همچنین انتخاب روش مطلوب در نحوه ارزشیابی در رسیدن به هدف بسیار مهم می باشد که بهترین روش، روش ارزشیابی مستمر از دانش آموزان می باشد که این نوع ارزشیابی پویا و سازنده هیچ شیوه ای از پیش تعیین شده ای ندارد و معلم می تواند از شیوه های مختلف استفاده کند. در هر صورت ارزشیابی مستمر بخشی از فرایند یادگیری که شیوه یادگیری دانش آموز باید کانون توجه فرایند سنجش و ارزشیابی قرار گیرد.
...

تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز
تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز
تحقیق شیوه های نوین ارزشیابی عملکردی گروهی باز تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان

تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان

مبلغ فایل : 3000

شیوه های مطالعه برای موفقیت در امتحان

مقدمه
مطالعه و کتابخوانی مانند هر کار فکری دیگری شرایط و اصولی دارد که اگر افراد آنها را مراعات کنند ، بازده کاریشان افزایش می یابد ، یادگیریشان وسیع تر و عمیق تر می گردد : دیرتر خست

شیوه های مطالعه برای موفقیت در امتحان

مقدمه
مطالعه و کتابخوانی مانند هر کار فکری دیگری شرایط و اصولی دارد که اگر افراد آنها را مراعات کنند ، بازده کاریشان افزایش می یابد ، یادگیریشان وسیع تر و عمیق تر می گردد : دیرتر خسته می شوند و می توانند زمان بیشتری مطالعه کنند .
اصول حاکم برمطالعه ، بسیار ساده است اما بخاطر ساده بودن توجه چندانی به آنها نمی شود که بهترین راه حل برای این مسئله ، یادآوری آن اصول است . لذا در این کتاب تلاش می شود که به شکل سازماندهی شده به این اصول بپردازیم . البته فقط دانستن آنها کافی نیست ؛ بلکه sp باید با تمرین و تکرار به آنها عمل کرد تا نتیجه لازم بدست آید .
...
تند خوانی
دقت و فرصت در عرصه مطالعه ، از موضوعات مهمی است که اکثر دانش آموزان و دانش جویان را حریصانه و مشتاقانه بدنبال فراگیری فنون و تکنیکهای تند خوانی سوق داده است و این نیاز ، بستری را فراهم کرده که متاسفانه برای جذب دانش آموزان علاقمند sp بازارهای کاذبی نیز ایجاد شده است .
بخش اصلی مبحث تند خوانی به رعایت اصول حاکم بر مطالعه که قبلا به آن اشاره گردید ، مربوط می شود . در واقع اگر شخص ، در مکان مناسب مطالعه کند بطوری که عوامل مزاحم محیطی مختلف او وادار به تکرار مطالعه پاراگرافها و سطرهای کتاب ننموده و توجه او رابه خود جلب و از مطالعه منحرف نکند ، طبیعی است که به سرعت مطالعه شخص افزوده خواهد شد .
...

تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان
تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان
تحقیق شیوه های مطالعه موفقیت در امتحان تحقیق نظام آموزشی فرانسه

تحقیق نظام آموزشی فرانسه

مبلغ فایل : 4000

sp همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی
زمانی کشور فرانسه، از جمله انتخاب های ممتاز دانشجویان برجسته اهالی جنوب شرق آسیا sp که در پی ادامه تحصیل در خارج sp از کشور بودند، محسوب می گردید. در حال

sp همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی
زمانی کشور فرانسه، از جمله انتخاب های ممتاز دانشجویان برجسته اهالی جنوب شرق آسیا sp که در پی ادامه تحصیل در خارج sp از کشور بودند، محسوب می گردید. در حال حاضر، این کشورمی کوشد در بازار آموزش جهان که در سیطره نهادهای انگلیسی زبان قرار دارد، به بازیابی موقعیت خود در کنار سایر کشورهای اروپایی مبادرت نماید. بنا بر اظهارات رئیس شاخه آسیایی سازمان آموزش فرانسه ، این کشور، ادعایی درخصوص رقابت با دانشگاه های آمریکا، استرالیا و انگلستان نداشته، اما در پی کسب حداقل جایگاه آموزشی می باشد. برقراری روابط تجاری، مالی و توریستی میان اروپا و آسیا به روانه شدن شماری از دانشجویان به اروپا منجر گردیده که دولت فرانسه نیز در پی تقویت آن است. در این راستا، طی سال 1998، سازمان آموزش فرانسه توسط وزارتخانه های آموزش و خارجه فرانسه و با هدف تبلیغ نظام آموزش دولتی کم هزینه در خارج از کشور و جذب دانشجویان عادی غیر بورس sp تأسیس گردید. به دنبال گشایش دفاتر این سازمان در کشورهای کره جنوبی، هند، چین و هنگ کنگ، بانکوک نیز شاهد گشایش دفتر سازمان در اواخر سال2001 بود....
سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسر کشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می گردد.به منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
...

طرح اولویت دهی سیاست آموزشی به مناطق محروم
در راستای سیاست اولویت دهی به مناطق و محلات محروم، طی سال تحصیل94 1993وزارت آموزش و پرورش فرانسه در جهت مقابله با وضعیت انتقادی تعدادی از مدارس متوسطه مناطق محروم به شناسایی و اعمال اصلاحاتی از نوع تقویت ساختار مدیریتی و کادر آموزشی مبادرت نمود. علاوه براین، کلاس های سواد آموزی و جلسات ویژه اطلاع رسانی برای والدین دانش آموزان مدارس مذکور ترتیب یافت.گفتنی است،از آن جائیکه اغلب این قبیل مدارس در مناطق آموزش اولویت دار(ZEP) قرار دارند، به واسطه مواجه با نرخ بالای افت تحصیلی (بالاتر از حد متوسط ملی) مورد توجه خاصی قرار گرفته اند.لازم به ذکر است تعداد8 هزار کالج از مجموع 5 هزارکالج و150 لیسه از مجموع 2500لیسه کشور فرانسه در زمره این قبیل مدارس می باشند.
معضلات آموزشی
از جمله عمده ترین معضلاتی که در حال حاضر نظام آموزشی کشور فرانسه با آن دست به گریبان می باشد، می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1 ترک تحصیل سالیانه700 هزار جوان فرانسوی بدون دستیابی به مهارت شغلی و آموزشهای لازم
2 عدم جای دهی شغلی به آندسته از جوانان فرانسوی که از سطح تحصیلات و کارآموزی کمتر از دیپلم متوسطه(سیکل اوّل آموزش متوسطه) برخوردار می باشند.
...

تحقیق نظام آموزشی فرانسه
تحقیق نظام آموزشی فرانسه
تحقیق نظام آموزشی فرانسه مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه

مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه

مبلغ فایل : 6500

آمار منتشر شده در اقصی نقاط جهان حاکی از مظلومیت گسترده زنان در زمینه های مختلف است: اشاره ای به وضعیت ساختار جمعیت و زندگی، ازدواج و طلاق، برخورداری از حقوق اجتماعی، خدمات بهداشتی، باروری و مرگ و میر، خشونت فیزیکی و جنسی، زندانی شدن، بی خانمانی، انتظارات زنان از جامعه و خانواده، فعالیت

آمار منتشر شده در اقصی نقاط جهان حاکی از مظلومیت گسترده زنان در زمینه های مختلف است: اشاره ای به وضعیت ساختار جمعیت و زندگی، ازدواج و طلاق، برخورداری از حقوق اجتماعی، خدمات بهداشتی، باروری و مرگ و میر، خشونت فیزیکی و جنسی، زندانی شدن، بی خانمانی، انتظارات زنان از جامعه و خانواده، فعالیت اقتصادی، مدیریت و فعالیتهای سیاسی و اَشکال آموزشی زنان از جمله مواردی است که مطابق آمار رسمی صادر شده از کشورهای مختلف جهان، در این تحقیق بدان پرداخته شده است.
اطلاعات جمع آوری شده در این مجموعه پژوهشی عمدتاً از منابع و مجلات خارجی از طریق مراجعه به پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و نیز از منابع داخلی (به روش مروری کتابخانه ای) دریافت و تنظیم شده و یافته های حاصل از این گردآوری آماری نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زنان نسبت به مردان در سطح بسیار پائینی قرار دارد.
...
مدیریت و فعالیت سیاسی:
در طول تاریخ زنان اکثراً به سبب به ارث بردن تاج و تخت پدر یا شوهر می توانستند بر اریکه قدرت بنشینند. هیچگاه زنی را در تاریخ سراغ نداریم که برای کسب قدرت، نهضت یا حرکتی را رهبری کرده باشد.اکنون هم در جهان سوم نمی توان به قدرت رسیدن زنان را ناشی از فرایند سیاسی دانست. در جهان سوم، بهترین معیار برای وزن سیاسی دولت زنان این است که در نظر بگیریم اگر این زن از امتیاز منسوب بودن به یکی از دولتمردان بی بهره بود، تا چه حد امکان صعود به قله های قدرت را می یافت؟ حتی در بسیاری موارد شاید میزان این امکان به صفر می رسید. آنچه که زنان را در رأس جریانهای سیاسی می نشاند و به سوی قدرت پیش می برد را باید در توسعه نیافتگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها جست و جو کرد، چرا که در جوامع توسعه یافته ورود زنان به عرصه سیاست و پیشرفت آنان هیچگاه بر اساس بهره برداری از روابط و سنتهای خانوادگی و فرایندهای غیر سیاسی صورت نمی گیرد. ....

مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه
مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه
مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران

تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران

مبلغ فایل : 5000

فصل اول مقدمه
تاریخ هر قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بی شناسنامه ، گمنام و بی اعتبار است . گذشت قرون و اعصار نمایانگر آن است که آدمی به همان اندازه که نگران آینده خویش است ، به گذشته خود نیز دلبستگی دارد . گویی گذشته او پشتوانه زندگی حال و آینده اوست . بنابرا

فصل اول مقدمه
تاریخ هر قوم و ملتی شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بی شناسنامه ، گمنام و بی اعتبار است . گذشت قرون و اعصار نمایانگر آن است که آدمی به همان اندازه که نگران آینده خویش است ، به گذشته خود نیز دلبستگی دارد . گویی گذشته او پشتوانه زندگی حال و آینده اوست . بنابراین ، تاریخ و شناخت آن جزء جداناپذیر زندگی انسان است . تاریخ با تمام لعزندگی و ابهامش جالب است . هیچ گوشه ای از تاریخ آسوده از دستبرد و تحریف و دگرگونی نمایده است و در بسیاری از موارد از تاریخ جز نقل جنگها و کشمکشهای پادشاهان و موجه جلوه دادن اعمال زورمندان و صاحبان قدرت و تحقیر مردم چیز دیگری بر جا نمانده است . ...
...
تربیت اخلاقی
برنامه های آموزش و پروش در ایران باستان شامل 3 قسمت عمده بوده است که عبارتند از :
1 تعلیمات دینی و اخلاقی
2 تربیت بدنی
3 خواندن و نوشتن و حساب برای طبقات خاص
از میان برنامه های سه گانه فوق ، مهمترین قسمت عبارت از تعلیمات دینی و اخلاقی بوده است و در این مورد در اوستا ضمن تاکید بسیار به پرورش اخلاقی کودکان از طریق دستورات دینی ، فصل مخصوصی نیز به تربیت کودک و معلم روحانی اختصاص یافته است . در پند نامه بزرگمهر نیز به تربیت دینی کودکان و حتی بزرگسالان تأکید بسیار شده است ...

تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران
تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران
تحقیق تاریخچه آموزش و تعلیم و تربیت در ایران تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی

مبلغ فایل : 3500

تاثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی

چکیده
روابط خانوادگی، تحت تأثیر پویایی نهادهای اجتماعی، با تحول دائم روبه روست. با تحول شرایط زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش ها در حال تغییرند، به طوری که از اعتبار

تاثیر کار زنان بر زندگی خانوادگی

چکیده
روابط خانوادگی، تحت تأثیر پویایی نهادهای اجتماعی، با تحول دائم روبه روست. با تحول شرایط زیستی و به تبع آن، بروز نیازهای جدید، پیوسته نقش ها در حال تغییرند، به طوری که از اعتبار نقش های سنتی روزبه روز بیشتر کاسته شده و موجبات دگرگونی آنها فراهم می شود. همراه با تغییرات ساختاری جامعه و بر اثر تحولات زندگی خانوادگی، زن خانه دار در عین مسئولیت های متعارف خود، بیش از پیش، مجبور به کار در خارج از خانه شده است. در عین حال، اشتغال زن در سطح وسیع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه اش الزاماً به معنی بردگی و استثمار او نیست و نباید به چنین تحولی به دیده انکار نگریست؛ زیرا آثار مثبت مادی و معنوی این اشتغال غالباً علاوه بر وضع خود زن، که ضمن کسب درآمد به استقلال و اعتبار اجتماعی بیشتری دست می یابد ...
...
مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر اشتغال زنان معلم بر خود آنان نشان می دهد که پذیرش مسئولیت در خارج از خانه روحیه و کارآیی زنان را تقویت می کند و درجه هوشیاری و خلاقیت آنان در تصمیم گیری درباره مسائل خانوادگی افزایش می یابد.
به عبارت دیگر، اشتغال موجب رشد شخصیت زنان می شود، آنان را در نیل به تفاهم با دیگران تواناتر می سازد، و حس همکاری و مشارکت در زندگی زناشویی را در آنان قوت می بخشد.
...

تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی
تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی
تحقیق تاثیر اشتغال زنان بر زندگی خانوادگی پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

مبلغ فایل : 7000

بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی می پردازد به این منظور 39 زوج از زوجینی که برای حل اختلافات زناشویی سا

بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی می پردازد به این منظور 39 زوج از زوجینی که برای حل اختلافات زناشویی سال 82 به مرکز مشاوره بهزیستی مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (21 زوج) و گواه ( 18 زوج) قرار گرفتند.
برای ارزیابی زوجین در این پژوهش از مصاحبه بالینی و آزمون رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. ابتدا زوجین با آزمون رضایت زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند، پس از آن برنامه مداخلات خانواده درمانی راهبردی در مورد گروه آزمایش اجرا گردید، در حالیکه گروه گواه در لیست انتظار بودند. بعد از شش هفته مجدداَ دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمونهای تعقیبی استفاده شد.
...
پیشگفتار
چکیده تحقیق
فصل اول
1. sp sp sp مقدمه
2. sp sp sp بیان مسئله
3. sp sp sp ضرورت و اهمیت موضوع
4. sp sp sp اهداف پژوهش
5. sp sp sp فرضیه ها
6. sp sp sp اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات تحقیق
sp sp sp خانواده سالم و رشذ و تحول آن
sp sp sp خاستگاه خانواده
sp sp sp تاریخچه خانواده درمانی
sp sp sp مذهوم خانواده درمانی
sp sp sp خانواده درمانی راهبردی
sp sp sp خانواده درمانی روان تحلیل گری
sp sp sp خانواده درمانی تجربی
sp sp sp مکتب خانواده درمانی ساختاری
sp sp sp تحقیق در خانواده درمانی
فصل سوم
sp sp sp طرح تحقیق
sp sp sp جامعه آماری
sp sp sp نمونه آماری و روش نمونه گیری
sp sp sp روش جمع آوری اطلاعات
sp sp sp روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم
sp sp sp جدول توزیع فراوانی سن روجین به تفکیک جنس
sp sp sp نمودار توزیع فراوانی سن زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp جدول توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp نمودار توزیع سطح تحصیلات زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp جدول توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp نمودار توزیع فراوانی شغل زوجین به تفکیک جنس
sp sp sp جدول توزیع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp نمودار توریع فراوانی مدت زندگی مشترک در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp جدول توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp نمودار توزیع فراوانی تعداد فرزندان در دو گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp میانگین نمرات رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل
sp sp sp آزمون فرضیه ها
فصل پنجم
sp sp sp بحث و نتیجه گیری
sp sp sp محدودیتهای تحقیق
sp sp sp پیشنهادات
sp sp sp منابع و مأخذ

پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی
پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی
پروژه تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی بر اختلافات زناشویی تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران

تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران

مبلغ فایل : 3500

تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله
چکیده:
در این پژوهش تأثیر دو شیوه پیاده روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد.

تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله
چکیده:
در این پژوهش تأثیر دو شیوه پیاده روی، تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی 15 تا 18 ساله بررسی شد.
19 پسر غیرورزشکار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعالیت تداومی و 9 نفر در گروه تناوبی)، به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان شرکت داشتند. اندازه گیری برخی از مشخصات آنتروپومتریکی و فیزیولوژیک آن ها مانند: سن، قد، وزن، محیط ران، درصد ضربان قلب ذخیره و ظرفیت هوازی (با روش 170 PWC روی دوچرخه کارسنج) در دو گروه همسان بود.
...
ویژگی های آنتروپومتری و ظرفیت عملی بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد، یعنی، هر دو گروه از جنبه سطوح کارایی قلبی عروقی، تحمل فشار کار معین و ترکیب بدن با هم همسان هستند.
بررسی پوتیگر sp نشان می دهد که میزان غلظت آنزیم CPK پس از فعالیت با نوع فعالیت بدنی و نوبت تکرارهای انقباضات برون گرا متفاوت است و بیش ترین میزان افزایش CPK را تا 24 ساعت پس از فعالیت بیان کردند (10). در تحقیق حاضر نیز افزایش CPK پس از 120 دقیقه راهپیمایی از ارتفاع 3000 متری در سرازیری در هر دو گروه با پیشینه مطالعات همخوانی دارد. اما، هنگامی که دو گروه با یکدیگر مقایسه می شوند (نمودار 9)، رفتار آنزیمی در دو نوع فعالیت پیاده روی از سراشیبی، تفاوتی ندارند.
...

تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران
تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران
تحقیق تاثیر پیاده روی در سراشیبی بر آلزایمر پسران تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

مبلغ فایل : 3000

تأثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

مقدمه sp sp sp
تعریف تربیت بدنی sp sp sp
اهداف تربیت بدنی sp sp sp
اهمیت تربیت بدنی sp sp sp
نقش ورزش در یادگیری دان

تأثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی

مقدمه sp sp sp
تعریف تربیت بدنی sp sp sp
اهداف تربیت بدنی sp sp sp
اهمیت تربیت بدنی sp sp sp
نقش ورزش در یادگیری دانش آموزان ابتدایی sp sp sp
تربیت بدنی / پیشرفت تحصیلی و هوش sp sp sp
تربیت بدنی / حس کنجکاوی sp sp sp
ورزش / خودشناسی sp sp sp
ورزش / ایجاد انگیزه و اشتیاق sp sp sp sp sp sp
آموزش دروس در تلفیق با تربیت بدنی sp sp sp
راهکارها
=================

مقدمه
تربیت بدنی و ورزش، بخش مهمی از برنامه آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودک و نوجوانان را تشکیل می دهد دستیابی به اهداف آموزشی تربیت بدنی در سه حیطه شناختی ، عاطفی اجتماعی و روانی حرکتی فقط از راه بررسی آموزشی، هدفمندی، برنامه ریزی و استفاده از طرح درسی امکان پذیر است. و یکی از دروسی است که اگر به طور صحیح برنامه ریزی گردد نقش مؤثری می تواند در رشد و تکامل دانش آموزان داشته باشد هدف هر معلم از این برنامه تعلیم و تربیتی، باید کمک به دانش آموز به منظور دست یابی به استعداد خویش و قبول مسئولیت باشد و این درس جزئی غیر قابل تفکیک از جریان تعلیم و تربیت است و در تکامل کلی دانش آموز و حتی در روند کلی آموزش سهیم می باشد.
...

ورزش خود شناسی و ایجاد انگیزه

(ورزش وسیله ی خودشناسی است. برخورد انسان با ورزش هدفمند به او فرصت را می دهد تا از مرزهای خود محوری و خودخواهی گذشته به کشف استعدادهای خود بپردازد و به تجربه بپردازد و به تجربه دریابد که ابعاد وجودی او به صورت یک کل تفکیک ناپذیر با ورزش درگیر است.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که دانش آموزان با ورزش به خود آگاهی می رسند که این خودآگاهی نیاز دانش آموز است و توسعه آن در روند یادگیری جنبه حیاتی دارد و می تواند موجب یادگیری گردد چون در این خود شناسی به قدرت ذهنی خود پی می برد و نسبت به حدود توانایی و استعدادها شناخت صحیح تری پیدا می کند و در این شناخت به واقعیت نزدیک تر می شود و این امر موجب یادگیری می شود.
...

تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی
تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی
تحقیق تاثیر تربیت بدنی در یادگیری دانش آموزان ابتدایی پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان

پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان

مبلغ فایل : 7000

تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان

مقدمه :
قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت

تاثیر الگوهای مشاوره ای در کاهش میزان آسیب های اجتماعی و روانی دانش آموزان مقطع راهنمایی استان همدان

مقدمه :
قرن بیستم ، قرن شگفتی هاست . اختراعات ، اکتشافات بی شمار و پیشرفت علم و صنعت برای افراد چند قرن پیش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذکور ، پیشرفت حیرت انگیز علم و صنعت که همزمان با پژوهشهای متعدد در رشته های مختلف علوم رفتاری برای پی بردن به علل اعمال نادرست و ناپسند بوده است زندگی توأم با آرامش و امنیت را به جامعه بشری نوید می داد .
...
پیشنیه های خارجی :
درباره اختلالات رفتاری کودکان در خارج از کشور تحقیقات زیادی صورت گرفته است ، گرچه همه نتایج تحقیقات را نمی توان در ایران کافی دانست ولی به لحاظ تشابه با موضوع در اینجا بعضی از تحقیقات انجام شده ذکر می شود:
الف)در مطالعه ای که توسط بریچ در سال 1972 میلادی با حجم نمونه بزرگتری صورت گرفته بود ، نتایج بدست آمده در مورد افراد دارای اختلال رفتاری را تائید کرد : فقدان پدر و مادر در دختران سن صفر الی 4 سالگی آسیب زا بوده است . بعلاوه در دختران صفر الی 4 سالگی مرگ مادر به طور معنی داری بالاتر بوده است .
...

پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان
پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان
پروپوزال تاثیر الگوهای مشاوره ای در آسیب های اجتماعی روانی دانش آموزان تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان

تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان

مبلغ فایل : 3000

پرورش احساسات امنیت ، اعتماد به نفس در نوجوان

مقدمه :
همه انسان ها از توانایی های بسیاری برخوردارند و بسته به این که چقدر خود را باور دارند از این توانایی ها بهره می برند . اعتماد بنفس نسبت به هوش و ذکاوت در آینده نقش موثری د

پرورش احساسات امنیت ، اعتماد به نفس در نوجوان

مقدمه :
همه انسان ها از توانایی های بسیاری برخوردارند و بسته به این که چقدر خود را باور دارند از این توانایی ها بهره می برند . اعتماد بنفس نسبت به هوش و ذکاوت در آینده نقش موثری دارد . در واقع اعتماد به نفس کلید و راز پنهان موفقیت در بزرگسالی به شمار می آید .
تغییرات و تحولات دنیای امروز ایجاب میکند تا انسانها بیش از گذشته به توانایی های باطنی شان تکیه کنند . ما باید نوجوانان را یاری کنیم تا هنگام یاس و ناامیدی راهنمایی را برای احترام گذاشتن به خود و مراقبت از دیگران بیابند .
امروزه بیکاری در جوامع مختلف یکی از معضلات اجتماعی است و انتظار می رود وضعیت کار در اینده از آنچه هست بحرانی تر شود. به همین دلیل تعداد معدودی از نوجوانان امروز در آینده از شغل و حرفه تمام وقت برخوردار خواهند بود.
بعلاوه مهارتها و کارهای مربوط به هر شغل و حرفه هر روز علمی تر و پیشرفته تر می شود ، در نتیجه افراد بالغ جامعه تنها در پرتو اعتماد به نفس و انعطاف پذیری می توانند این بحران ها و تحولات دایمی را تاب آورند .
...
نظر کارشناسی
همواره میان والدین و فرزندان اختلافاتی از لحاظ روحی ، فکری و علایق وجود دارد که یک امر طبیعی است زیرا اختلاف سنی که میان فرزندان و والدین وجود دارد بسیار است و در این میان افکار، تجارب، علایق ، ناکامیها و اطلاعات فراوانی موج می زند که هر شخص به طور اختصاصی از آن برخوردار است . والدین باید بپذیرند که نوجوان حق دارد نظرات ، علایق ، افکار و رفتاری متفاوت با آنچه که آنها تاکنون بوده و دوست دارند باشند ، داشته باشند .والدین باید فاصله نسل ها را در نظر بگیرند و بدانند که فرزندان و یا نوجوانان حق دارند به شیوه و روشی که هم توانایی و هم علایقش را دارند زندگی کند . والدین باید به عنوان یک همراه و راهنما و بزرگتر در کنار نوجوانان باشند نه به عنوان کسی که سکان کشتی زندگی فرزندش را به عهده گرفته است .
...

تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان
تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان
تحقیق پرورش احساسات امنیت و اعتماد به نفس نوجوان تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

مبلغ فایل : 4000

تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

فصل اول: اصول، فلسفه و اهداف تربیت بدنی (ورزش)
فصل دوم: فعالیت جسمانی و انسان مدرن
فصل سوم: انگیزش و برانگیختگی
فصل چهارم: پیشنهادات به مربیان و معلمان ورزشی

تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی

فصل اول: اصول، فلسفه و اهداف تربیت بدنی (ورزش)
فصل دوم: فعالیت جسمانی و انسان مدرن
فصل سوم: انگیزش و برانگیختگی
فصل چهارم: پیشنهادات به مربیان و معلمان ورزشی

مقدمه
تحقیقات مختلف بر روی این نکته تاکید میکنند که افراد جامعه چه زن و یا چه مرد، در همۀ سنین می توانند کیفیت زندگی خود را با فعالیتهای جسمانی بهبود بخشند.
فعالیتهای منظم ورزشی بطور وسیع، خطر مرگ ناشی از بیماریهای قلبی عروقی را که امروزه از شایعترین شیوع علل مرگ و میر می باشد را کاهش دهد.
فعالیت های بدنی به سلامت روانی، پرورش عضلات، استخوانها و مفاصل کمک کرده و باعث عدم وابستگی به دیگران در دوران سالمندی می شود.
فعالیت جسمانی و یا به عبارتی دیگر ورزش روزانه و مستمر باعث سوختن مواد غذایی و جلوگیری از چاقی می شود و همچنین موجب باز شدن ریه ها، اکسیژن گیری کافی، سرعت گردش خون و خون رسانی کافی به اعضای مختلف بدن را موجب می گردد.
و بالاخره سبب رفع خستگی شده و در نهایت خواب راحت و آرامش اعصاب و روان را برای بشر به ارمغان می آورد.
...

انگیزش برای فعالیت جسمانی

sp sp sp sp sp sp
چرا بچه ها بازی می کنند؟ چرا بعضی از مردم جوان تربیت بدنی را دوست دارند در حالیکه دیگران نه؟ چرا مردم به ورزش روی آورند. چرا بعضی از دانشجویان وزنه برداری را انتخاب می کنند و دیگران والیبال را؟ معلمان تربیت بدنی چه کار یا چه کارهایی برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان بمنظور شرکت در برنامه های تربیت بدنی انجام می دهد. بنابراین اگر ما معتقد هستیم که تربیت بدنی و تفریحات را می توان لذت بخش تر، جالبتر، باارزش تر نمود و آن را نه در حرف بلکه در عمل جز لاینفک تعلیم و تربیت دانست، سوالات بالا و و هزاران سوال دیگر باید مورد توجه قرار گیرند. با اینحال بازی چیزی بیش از تفریح و شادی است بچه ها و بزرگترها در حین بازی راههای مختلف تمرین دادن نیروهای خود، کشف توانائی های جدید، ابراز هیجانهایشان را پیدا می کنند. در حین بازی و از طریق بازی است که مردم برای اولین بار مشکلات و مسائل اجتماعی زندگی مواجه می شوند.
...

تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی
تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی
تحقیق رابطه تربیت بدنی و فعالیت جسمانی و روانشناسی تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت

تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت

مبلغ فایل : 4000

به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لا

به سوی نسل بعدی جمعیت و الگوهای برنامه ریزی آموزشی

در سالهای اخیر از اهمیت آموزش به عنوان سرمایه گذاریهای لازم برای توسعه اقتصادی کاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعی کلمه ممکن نیست تنها آموزش است که می تواند مهارتهای لازم برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد کند. اکنون نیز این اظهارنظر، ورود به دهه 90، همانند آنچه که در اوایل دهه60 بوده است صحیح می باشد. کنفرانس جهانی آموزش که در سال 1990، در بانکوک برگزار می شود بر این تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژی توسعه تأکید می کنند. ....
...

طرحی برای مدل توسعه و پژوهش

مدلهای زیادی در زمینه آموزش که نرخهای گذار را درونی بکند وجود نداشته است. مدل آموزش تأمین مالی که توسط مانوئل زی ملمن از بانک جهانی توسعه داده شده ارائه کننده مثالی از نوع بسیار ساده است در مدل وی نرخ ورود به نمره اول کارکرد حجم بودجه آموزش و ظرفیت سیستم مدرسه برحسب تعداد کلاسها است. از اینرو اگر بودجه اندک باشد؛ سیستم، دانش آموزان بسیاری راتحت پوشش قرار نخواهد داد زیرا ظرفیت بدین منظور ایجاد نشده است. اگرچه یک مدل تا حدی ساده به هنگامیکه به عنوان (مدلی) با یک نرخ درونی (نرخ ورود) ملحوظ نظر قرار می گیرد مدل بهبودی نسبت به رویکرد استاندارد است زیرا آن به طور مستقیم یک متغیر سیاستی (بودجه آموزشی) را با یک پدیده آموزشی (ورود)، مرتبط می سازد.
...

تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت
تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت
تحقیق الگوهای برنامه ریزی آموزشی نسل بعدی جمعیت مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

مبلغ فایل : 4000

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

فهرست
1 مقدمه
2 بلوغ
3 انواع بلوغ
4 سن بلوغ
5 نشانه های بلوغ
6 بلوغ و بحران بیولوژیکی sp sp sp
7 بلوغ و بحران عاطفه sp sp sp
8

بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی

فهرست
1 مقدمه
2 بلوغ
3 انواع بلوغ
4 سن بلوغ
5 نشانه های بلوغ
6 بلوغ و بحران بیولوژیکی sp sp sp
7 بلوغ و بحران عاطفه sp sp sp
8 منابع

بلوغ و بحران عاطفی

مهم ترین تحول دوران بلوغ بعد از ظهور صفات ثانویه جنسی، تحولات عمیق عاطفی است. که شخصی ترین تحولات عاطفی در دوران بلوغ عبارتند از
هویت و بحران هویت
انگیزه استقلال طلبی
پرخاشگری
ارتباط با همسالان

مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی
مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی
مقاله بلوغ و بحران بیولوژیکی عاطفی تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر

تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر

مبلغ فایل : 5000

به نظر بنده اگر دانش آموزان معلم خود را دوست نداشته باشند خوب درس نمی خوانند و اگر محبت و صمیمت معلم با آنها نباشد افت درسی اتفاق می افتد. وقتی دانش آموزی زباناً می گوید یا زیر دفتر مشق خود می نویسد که معلم عزیزم دوستت دارم متقابلاً باید جواب آن را از معلم خود بشنود یا بب

به نظر بنده اگر دانش آموزان معلم خود را دوست نداشته باشند خوب درس نمی خوانند و اگر محبت و صمیمت معلم با آنها نباشد افت درسی اتفاق می افتد. وقتی دانش آموزی زباناً می گوید یا زیر دفتر مشق خود می نویسد که معلم عزیزم دوستت دارم متقابلاً باید جواب آن را از معلم خود بشنود یا ببیند. من خود اینگونه عمل می کنم و هر وقت بگویند معلم عزیز هم شما را دوست دارم یا بنویسند، جواب آنها را می دهم و متقابلاً می نویسم و یا می گویم، من هم شما را دوست دارم. عشق به معلم باعث یادگیری بیشتر دانش آموزان می شود
...
روند موفقیت
می خواهم رمز موفقیت خود را در امر معلمی بنویسم شاید برای همکارانم راه گشا باشد.
یکی از موفقیت من در شغلم توکل کردن به خدا بوده و هست، همیشه با دعا و راز و نیاز از منزل خارج می شوم و با روی باز با دیگران برخورد می کنم. هر چه غم و غصه دارم پشت در مدرسه می گذارم و به مدرسه این مکان مقدس وارد می شوم، حتی زمان مرگ پدرم کسی نفهمیدن با چه اندوهی در دل وارد مدرسه می شوم به طوری که همکارانم همیشه اذعان دارند که شما خیلی تودار هستید و مشکلات خود را به کسی نمی گوئید. همیشه کلاس را با خواندن آیاتی از قرآن توسط بچه ها اغاز می کنم و پایان کلاس را با دعا برای فرج آقا امام زمان به پایان می بریم.
...

تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر
تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر
تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها

مبلغ فایل : 5000

فهرست مطالب
مقدمه به چپ دستان چگونه می نگرند؟
بخش اول چپ دستی و نارسایی های آن
بخش دوم راهنمایی های مربوط به آموزش
نقش خانواده
نقش مدرسه

مقدمه
به چپ دستان چگونه می نگرند؟
کلمات راست و چپ، راست دست و چپ

فهرست مطالب
مقدمه به چپ دستان چگونه می نگرند؟
بخش اول چپ دستی و نارسایی های آن
بخش دوم راهنمایی های مربوط به آموزش
نقش خانواده
نقش مدرسه

مقدمه
به چپ دستان چگونه می نگرند؟
کلمات راست و چپ، راست دست و چپ دست، با ارزش اخلاقی و بار عاطفی بسیاری به کار برده می شوند.
راستی، معمولا مظهر خوبیها و زیبائی هاست، در حالی که کلمه چپ بیشتر بدی و بدیمنی را می رساند. این نکته درخور توجه است که در زبان لاتین کلمه بدیمن به صورت معادل کلمه چپ به کار برده شده است.
...
نوشتن با دست چپ
موقعی که کودک بطور مشخصی چپ دست است و ما از آن وحشت داریم که با دست راست یادگیری هایی را انجام دهد و دچار اختلالاتی بشود، بهتر است که کودک را راهنمایی کنیم تا با دست چپ خود بنویسد. توجه داشته باشید که اشاره می کنیم کودک را راهنمایی کنیم و به او بیاموزیم که چطور با دست چپ بنویسید نه اینکه تنها به او اجازه دهیم که با دست چپ بنویسد. بنابراین کافی نیست که کودک برای نوشتن با دست چپ آزادی عمل داشته باشد و یا در این زمینه ما با او مخالفتی نکنیم. بلکه برعکس باید کودک را در این یادگیری دشوار یاری و کمک کنیم.
...

تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها
تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها
تحقیق چپ دست ها و ویژگیها و نارسایی های آنها تحقیق تربیت عقلانى

تحقیق تربیت عقلانى

مبلغ فایل : 3000

تربیت عقلانى

چکیده
گذشت که تعلیم و تربیت دراصطلاح رایج خود، بر عقلانیت یعنى پرورش اندیشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربیت که اصطلاحا، اخلاقى، سیاسى، زیبایى شناختى نام گرفته اند، اولین حامیان تربیت عقلانى، رویکر

تربیت عقلانى

چکیده
گذشت که تعلیم و تربیت دراصطلاح رایج خود، بر عقلانیت یعنى پرورش اندیشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربیت که اصطلاحا، اخلاقى، سیاسى، زیبایى شناختى نام گرفته اند، اولین حامیان تربیت عقلانى، رویکردهاى مختلف به تربیت عقلانى، دیدگاه سنتى تعلیم و تربیت، بررسى بحث هاى معاصر در زمینه تربیت عقلانى و پیشنهاد بازگشت به تعلیم و تربیت لیبرال و عقلانى از سوى عده اى از دانشمندان و مربیان و. . . از جمله موضوعات مورد بحث در این مقاله است.
...
سلطه فرهنگ غرب
بعد اساسى این بحث، مساله فرهنگ غرب است. محافظه کاران فرهنگى کم و بیش اظهار مى دارند که آثار و اندیشه هاى تمدن غرب باید به ایجاد شالوده عقلانى برنامه درسى در مدارس و دانشگاه ها ادامه دهند. فرهیخته و با فرهنگ بودن براى زندگى در این جامعه دموکراتیک، به معناى آشنا بودن با این آثار و اندیشه هاست. بلوم قوى ترین حامى این دیدگاه یکى از دلایل ناکامى هاى دموکراسى امریکایى ها را دست کشیدن از این میراث مى داند. به عقیده او، به این اندیشه ها، در تفکرات و نوشته هاى بنیانگذاران این کشور، که اساس نظام سیاسى ما را به وجود آورده اند، جایگاه ویژه اى اختصاص داده شده است. بلوم در صف مقدم کسانى است که در مقابل ارائه آثار نامطلوبى در کانون برنامه درسى امریکا، ایستادگى کرده است. بلوم و سایران از نسبیت گرایى فرهنگى که به دنبال یافتن جایگاهى در مدارس و دانشکده ها است، انتقاد مى کنند.
...

تحقیق تربیت عقلانى
تحقیق تربیت عقلانى
تحقیق تربیت عقلانى تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان

تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان

مبلغ فایل : 2500

ترس چیست ؟
ترس واکنشی است و طبیعی ، لازم ، مهم و مفید در صورتی که به طور کامل کنترل و به طور منطقی تعبیر شود و باعث می شود که شخص در مواجهه با مشکلات بیشتر احتیاط کند . واستون پایه گذار مکتب رفتار گرایی عقیده دارد که ترس یکی از صد غریزه یا انگیزه ای است که انسان با آن به دنیا امد .

ترس چیست ؟
ترس واکنشی است و طبیعی ، لازم ، مهم و مفید در صورتی که به طور کامل کنترل و به طور منطقی تعبیر شود و باعث می شود که شخص در مواجهه با مشکلات بیشتر احتیاط کند . واستون پایه گذار مکتب رفتار گرایی عقیده دارد که ترس یکی از صد غریزه یا انگیزه ای است که انسان با آن به دنیا امد .
ترس یکی از پدیده هایی است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تکامل انسان ابتدایی داشته است. همچنین در شکل گیری شخصیت انسان و در روابط اجتماعی ، ترس جزء یکی از فاکتورهای اساسی محسوب می شود.
...
بروز اضطراب:
کسانی که اضطراب را به طور معمول تجربه می کنند قادر نیستند، سرچشمه و علت آن را تشخیص دهند. اما سعی و تلاش می کنند که علت و منبع این احساس اضطراب را دریابند. مردم اغلب اضطراب خود را به چیزی نسبت می دهند که ممکن است علت و سرچشمه آن اضطراب باشد یا نباشند. به عنوان نمونه: خانمی که می خواهد برای گروهی از مردم سخنرانی کند دچار اضطراب می شود sp ممکن است اضطراب خود را به صحبت کردن و سخنرانی کردن نسبت بدهد.
...

تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان
تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان
تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

مبلغ فایل : 3500

تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

چکیده
جهانی شدن، جوانب مختلف جوامع بشری را با تغییر و تحولات وسیعی رو به رو ساخته است. علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی تحت تاثیر این تغییر

تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن

چکیده
جهانی شدن، جوانب مختلف جوامع بشری را با تغییر و تحولات وسیعی رو به رو ساخته است. علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز به عنوان شاخه ای از علوم اجتماعی تحت تاثیر این تغییر و تحولات قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی جهانی شدن، تعاریف و حیطه تاثیرات آن به صورت اخص به رابطه اطلاعات و جهانی شدن پرداخته می شود. اطلاعات گرایی به عنوان مفهومی نوین مورد توجه قرار گرفته و در ادامه مقاله فرصت ها و چالش های جدی پیش روی کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در تعامل با جهانی شدن تجزیه و تحلیل شده است. سرانجام، راهکارها و پیشنهاداتی به عنوان راه حل مسائل موجود به صورت مجزا برای دست اندرکاران تصمیم گیری کلان، اساتید و گروههای کتابداری و اطلاع رسانی و دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارائه شده است.
...
جهانی شدن به عنوان یک پدیده جهانی موجب تغییرات اساسی در ساختارها، ارتباطات و مناسبات جهانی شده است و این فرایند همچنان رو به جلو ادامه دارد. همزمان با فرایند جهانی شدن، اطلاعات گرایی به صورت گرایش غالب جوامع درآمده و جوامع اطلاعاتی در حال پدید آمدن می باشد. اطلاعات به عنوان کالای اساسی و مواد اولیه تصمیم گیری ها و مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تلقی می شود و کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی به عنوان متولیان سنتی و با سابقه امور اطلاعات و اطلاع رسانی با فرصت ها و چالش های جدیدی مواجه شده اند که طرز تعامل و برآیند با آن ها تعیین کننده جایگاه این حرفه در جامعه جهانی آینده خواهد بود.
...

مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن
مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن
مقاله تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن

مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن

مبلغ فایل : 4000

تعلیم و تربیت

فهرست مطالب
مقدمه sp sp sp
تعریف تعلیم و تربیت sp sp sp
تربیت اخلاقی sp sp sp
تربیت و رشد ذهنی کودک sp

تعلیم و تربیت

فهرست مطالب
مقدمه sp sp sp
تعریف تعلیم و تربیت sp sp sp
تربیت اخلاقی sp sp sp
تربیت و رشد ذهنی کودک sp sp sp
تربیت عقلانی sp sp sp
رشد و تربیت روانی و اجتماعی کودک sp sp sp
تنگناها و بحرانهای تربیتی sp sp sp
نقش مطبوعات و سایر نهادهای اجتماعی در تعلیم و تربیت sp sp sp
انتخاب شغل sp sp sp
دوستی و رفاقت در نوجوانی و جوانی sp sp sp
عشق ها یا بیداری عواطف sp sp sp
بزهکاریهای دوران نوجوانی sp sp sp
نگرانیهای دائمی شخصی و مسائل مدرسه sp sp sp
سالهای پایانی دبیرستان و دغدغه های کنکور شغل و ازدواج sp sp sp
تجربه های موفق آموزشی و تربیتی sp sp sp
فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:
معلم بزرگترین نعمت و سرمایه ی جوامع بشری، انسان یعنی عالیترین تجلیگاه خلقت الهی است. انسان مستعد و متصف به همه ی صفات و کمالات الهی است و آفریده شده تا به مقام خلیفه ی الهی برسد و این سیر بدون تعلیم و تربیت او میسر نمی شود.
انبیاء بعنوان اسوه ی معلمین بشر آمده اند تا در سایه ی کتاب مقدس الهی او را به این مقام برسانند. بنابراین معلمی که ادامه دهنده ی راه تعلیم و تربیت انبیاء است چنین مسئولیت مهمی را به عهده دارد و این ممکن نیست مگر به نیت قرب الهی و اخلاص طریقت او. ....
نگرانیهای دائمی شخصی و مسائل مدرسه
برخی از جوانان در ضمن گفتگوها و پاسخ به پرسش نامه ها نگرانیهای خود را در مورد امور زیر بیان داشته اند: آنها همیشه از فعالیتهای مدرسه مثل تکلیف درسی نمره و عادت به مطالعه، موقعیت خانوادگی ناامنیهای ناشی از امتحانات و استرس و اضطراب ناشی از نزدیک شدن امتحانات که ممکن است به علت شکست در فراگیری موضوعات درسی و یا پایین برودن سطح تعلیم و تربیت خانواده، عقب افتادگی تحصیلی و داشتن نمره ضعیف باشد.
...

مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن
مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن
مقاله تعلیم و تربیت و انواع آن تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی

تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی

مبلغ فایل : 4000

تمایزهای بین مشاوره و روان درمانی

sp sp sp sp کوشش هایی که به منظور مجزا کردن مشاوره از روان درمانی به عمل می آید در جهان مورد تأیید همگان قرار نگرفته است گروهی را عقیده بر آن است که ب

تمایزهای بین مشاوره و روان درمانی

sp sp sp sp کوشش هایی که به منظور مجزا کردن مشاوره از روان درمانی به عمل می آید در جهان مورد تأیید همگان قرار نگرفته است گروهی را عقیده بر آن است که باید دو اصطلاح مشاوره و روان درمانی را به صورت مترادف مورد استفاده قرار داد و از فکر جدا سازی آنها احتراز جست.
...
تمایز بین مشاوره وروان درمانی مستلزم بررسی پاره ای موضوعات درباره متخصص این رشته ها نیز می شود . &ldquo بلک &rdquo sp می گوید : &ldquo امروز قسمت اعظم روان درمانی ها به دست کسانی انجام می شود که حتی درمانگر sp خوانده نمی شوند &rdquo . گزارش انجمن روان شناسی آمریکا (1961) تحت عنوان مقام فعلی روان شناسی مشاوره حاکی از این واقعیت است که بین عضویت در بخش 17 این انجمن ( ر.ان شناسی مشاوره) . یخش 12 آن ( روان شناسی بالینی) همپوشی sp زیادی وجود دارد. در سال 1975 قریب 25% اعضای بخش 17 به بخش 12 نیز متعلق بوده اند . معهذا شواهد نشان می دهد که این مطابقت در میان اعضای جدید کمتر به چشم می خورد.
...

تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی
تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی
تحقیق تفاوت های مشاوره و روان درمانی تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس

تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس

مبلغ فایل : 3500

فهرست مطالب
زندگینامه توماس آکویناس
آرمانهای آکویناس
ارزشیابی
آفرینش و تحول
بخش ا . مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آگوستین قدیس
بخش2. مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آکوئیناس قدیس
تاریخچه برهان وجوب و امکان
سابقه دو گونه

فهرست مطالب
زندگینامه توماس آکویناس
آرمانهای آکویناس
ارزشیابی
آفرینش و تحول
بخش ا . مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آگوستین قدیس
بخش2. مابعدالطبیعه زیبایی در آراء آکوئیناس قدیس
تاریخچه برهان وجوب و امکان
سابقه دو گونه عقل
توماس آکویناس و قیمت عادلانه
سابقه پیدایش مکاتب از دوران باستان تا قبل از مکتب کلاسیک
عقل و نفس در فلسفه ابن سینا و توماس آکویناس
چکیده

زندگینامه توماس آکویناس
توماس آکویناس که نام صحیحش توماس آکوئینی است، اواخر سال 1224 یا اوایل سال 1225میلادی در قلعه روکاسکا در منطقه اکینیو در نزدیکی شهر ناپل، در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد. پدرش فئودال منطقه اکینو بود و توماس را که کوچکترین فرزندش بود، در پنج سالگی به دیر فرستاد، به امید آنکه روزی رئیس آن دیر شود. توماس در آن دیر که &rdquo مونته کاسینو&ldquo نام داشت، به عنوان طلبه به تحصیل پرداخت تا در آینده راهب گردد. در سال 1239 میلادی برای ادامه تحصیلات به دانشگاه ناپل رفت و در آنجا فنون یا هنرهای هفتگانه را فرا گرفت. در سال 1334 میلادی به فرقه رهبانی دومینیکی پیوست.....
...
اندیشه اقتصادی توماس آکویناس همانند دیگر تفکرات فلسفی وی به شدت متاثر از نظریات ارسطو است. او به پیروی از فیلسوف یونانی، کسب سود از طریق تجارت پولی را محکوم می کرد و آن را خلاف اخلاق و طبیعت می دانست. او همانند استاد خود میان دو مفهوم از عدالت تمایز قائل بود: عدالت طبیعی و عدالت برحسب قوانین انسانی. درخصوص شیوه های کسب اموال و ثروت، ارسطو معتقد بود که کشاورزی، شکار، ماهیگیری، راهزنی دریایی، جنگ و مبادله پایاپای اموال، شیوه های طبیعی و در مقابل کسب ثروت از طریق مبادله پولی غیرطبیعی است.
...

تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس
تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس
تحقیق تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آکویناس تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان

تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان

مبلغ فایل : 2500

مقدمه
به طور کلی شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان در جهت بهبود وضع زندگی او دانست. در عصر حاضر به مدد فعالیت است که توسعه و توسعه نیافتگی بوجود می آید. از منابع و امکانات موجود استفاده می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید و در جهت پیشبر

مقدمه
به طور کلی شاید یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز را بتوان در جهت بهبود وضع زندگی او دانست. در عصر حاضر به مدد فعالیت است که توسعه و توسعه نیافتگی بوجود می آید. از منابع و امکانات موجود استفاده می شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل در می آید و در جهت پیشبرد اهداف و رفاه نسبی جامعه گام برداشته می شود.
لذا با توجه به مهم بودن شناخت روستاها در جهت برنامه ریزی و بعد از جامعه عشایری که پایه زندگی شهرنشینی را تشکیل می دهد بر آن شدم تا در مورد مونوگرافی یکی از روستاهای استان خراسان شمالی بنام قلعه بیگ تحقیقی کوچک انجام دهم.
...
آمارها نشان می دهد که 80% صنایع دستی در مناطق روستایی و 20 % آن در شهرها متمرکز شده است. صنایع دستی در برخی مناطق عشایری جایگاه خاصی از زندگی و معاش خانواده را دارد. این فعالیت اغلب توسط زنان و دختران در اوقات فراغت آنها صورت می گیرد. این شغل یا حرفه در زندگی روستایی و عشایری پرواز زراعت و دامداری در ده سوم قرار دارد.
در دایره المعارف بریتانیکا صنایع دستی را چنین تعریف کرده اند صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته می شود که مهارت ذوق و بینش انسان در تولید آن نقش دارد.
اصولاً در سالهای اخیر در بین ایلات کرمانج پیشینه ای بسیار کهن دارد و تمام آنها از تاریخی چند صدساله برخوردارند هر چند در سالهای اخیر با هجوم بی وقفه ماشین های خودکار و اتوماتیک رو به زوال و نابودی است ولی هنوز هم این روستا برای مصرف داخلی و صادرات در صنایع دستی شهرت دارد.
...

تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان
تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان
تحقیق مونوگرافی روستای قلعه بیگ خراسان تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده

تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده

مبلغ فایل : 2500

جامعه شناسی ازدواج و خانواده

چکیده :
یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند. این پدیده اجتماعی شدیداً تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجت

جامعه شناسی ازدواج و خانواده

چکیده :
یکی از مهمترین حوزه های جامعه شناسی مطالعه خانواده و ازدواج است. ازدواج نهادی است که از طریق آن مرد و زن با هم پیمان زناشویی می بندند. این پدیده اجتماعی شدیداً تحت تاثیر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده و افزایش و کاهش، میزان، نوع و عوامل موثر بر آن ارتباطی تنگاتنگ با شرایط جامعه دارد و با توجه به اینکه در یک ساخت اجتماع شکل گرفته یک نماد اجتماعی محسوب شده و در خود نابسامانی ها و به طور کل ویژگی های جامعه را منعکس می سازد. ازدواج وتشکیل خانواده ازقدیمی ترین نهادهای زندگی بشر است که ازدیر باز موردتوجه متفکرین علوم اجتماعی ، علوم اخلاقی ، علمای مذهبی وسایر دانشمندان sp قرارگرفته است. دردهه های اخیر به علت پیچیدگی های امورمربوط به ازدواج ، دامنۀ مسائل مربوط به آن به قلمروهای علوم دیگری همچون علم اقتصاد، جمعیت شناسی و علم سیاست نیز کشیده شده است .
...
به روایت تاریخ اجتماعی انسان نهاد خانواده اولین نهاد اجتماعی است که برخی از جامعه شناسان ریشه پیدایش آن را همزمان با ظهورمالکیت فردی می دانند (مورگان ومارکس) .درجامعه ایران نیز ازدیربازنهاد خانواده اولین ومهمترین بستراجتماعی شدن فرد و فراگیری آموزه ها ، ارزشها و هنجارهای اجتماعی بوده sp وهست . این ساختار بازمانده از سده های گذشته همواره دارای کارکردهای بسیاری بوده که منجربه قوام ودوام آن درایران نیز گردیده وبه آن سیماو کارکردی " مقدس " داده است . بطوریکه می توان اززوایای مختلفی به این کارکردها پرداخت .
...

تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده
تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده
تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان

مبلغ فایل : 5000

مقدمه
مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را

مقدمه
مقاله ای که در پیش رو دارید مقدمه ورهنمودی است در اسلوب شناخت عوامل و علل بروز وپیدایی ریشه های ناسازگاری ونابسامانی وآسیب های اجتماعی بنام بزهکاری، تلاشی است برای دستیابی به شیوه هایی از وقوع طغیان و تبهکاری وکشف راه حل های جامعه ستیزی است که بدی را به جای نیکی برگزیده اند،آزادی را به بهای ناچیز ولذت زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند و از جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.
...

2) جرم شناسی فمینیستی
sp sp sp sp جرم شناسی در تقسیم بندی کلی علوم جنایی در زمره علوم جنایی تجربی است که به تحلیل وتفسیر جرم ، مجرم وبزه دیده می پردازد(نجفی ابرند آبادی 1381: ص4).
تحلیل وبررسی علل ژنتیکی ، محیطی و اجتماعی وقوع جرم ، مستلزم ارتباط جرم شناسی باسایرعلوم انسانی و حتی علوم تجربی همانند زیست شناسی و روان پزشکی جنایی است . بدین جهت جرم شناسی یک دانش مرکب و پویا است ؛ اما درمقابل ، اصالت و ماهیت شفافی را نمی توان در جرم شناسی قایل شد، زیرا جرم شناسی همانند پیکری است که اعضای آن را تحقیق تجربی و تئوری های مختلف تشکیل می دهد . البته قابل ذکر است که برخی از این اعضا به صورت نامتجانس کنار هم قرار گرفته اند ،
...
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه.
گفتار نخست:
جرم چیست ...
تعریف جرم شناسی.
تعریف جرم شناسی از دیدگاه چند محقق
هدفها ومقاصد جرم شناسی..
عوامل جرم زا
الف:بررسی عوامل جرم در اجتماع...
ب:جنس
ج:وراثت(ژنتیک)..
د: فیزیولوژی )..
گفتار دوم:
زمینه های بزهکاری زنان ..
ماهیت جرائم زنان
جرائم رایانه ای
گفتار سوم :
sp فمینیسم و جرم شناسی sp
1 پیشینه فمینیسم جرم شناسی ..
2_جرم شناسی فمینیستی ..
3 انواع جرم شناسی فمینیستی
1 3فمینیسم لیبرالی
2 3 فمینیسم رادیکالی
3 3فمینیسم مارکسیستی
4 3فمینیسم سوسیالیستی ..
5 3فمینیسم فرهنگی .
6 3نظریه های فمینیستی جدید ...
4 فمینیسم وسیاست های جنایی افتراقی .
5 تاثیر فمینیسم بر حقوق زنان .
6 نتیجه گیری ...
منابع و ماخذ...

تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان
تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان
تحقیق جرمشناسی بزهکاری و جرایم زنان تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار

تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار

مبلغ فایل : 3000

sp جستاری جامعه شناختی پیرامون هویت ملی ایرانیان در قرن چهارم هجری

مقدمه
یکی از مباحث مهم جامعه شناسی فرهنگی(Cultural sociology) بحث هویت است اینکه هویت چه معنایی دارد؟ چه ساختاری دارد؟ عناصر شکل دهنده آن

sp جستاری جامعه شناختی پیرامون هویت ملی ایرانیان در قرن چهارم هجری

مقدمه
یکی از مباحث مهم جامعه شناسی فرهنگی(Cultural sociology) بحث هویت است اینکه هویت چه معنایی دارد؟ چه ساختاری دارد؟ عناصر شکل دهنده آن کدامند نقش آن در جامعه و تاریخ چیست؟ چه انواعی دارد؟ جامعه بی هویت چه خصوصیاتی دارد؟ بحران هویت چیست؟ چه رابطهای است میان هویت و ساختار اجتماعی، فرهنگی، دینی، تاریخی و سیاسی؟ و سؤالاتی از این قبیل در این مقوله قابل تقسیم بندی است.
...
ساخت اجتماعی ـ فرهنگی هر جامعه ای با هویت ملی آن سامان می یابد دین، زبان و تاریخ، ارکان اساسی و بنیادی هویت ملی هر کشوری محسوب می شوند پس از فتح ایران توسط مسلمانان ملت ایران حداقل به مدت دو قرن دچار نوعی بهت و حیرت اجتماعی ـ فرهنگی گردید از یکطرف پیام اسلامی که همان آزادی، عدالت، مساوات و توحید بود برای ایرانیان به ویژه برای توده متوسط و فقیر که در ظل نظام طبقاتی ساسانی زردشتی زندگی کرده بودند آشنا و دل انگیز بود، از طرف دیگر قومی که حامل اسلام بود زبان، دین و تاریخش با ایرانیان تفاوت داشت و سه دیگر اینکه این قوم پس از گذشت اندک زمانی رفتار مناسبی با ملت فرهنگ و تمدن ایرانی در پیش نگرفت و آنان را سخره و تحقیر نمود.
...

تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار
تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار
تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار تحقیق جشن مهرگان

تحقیق جشن مهرگان

مبلغ فایل : 2000

جشن مهرگان
میترا یا مهر در اوستا
هر یا میترا (در اوستا و پارسی باستان میـثْـرَه ، در سانسکریت میـتْـرَه )، ایزد نام آورِ روشنایی، پیمان، دوستی و محبت، و ایزد بزرگ دین و آیین مهری است.
بخش مهم و بزرگی از اوستا به نام مهر یَـشت در بز

جشن مهرگان
میترا یا مهر در اوستا
هر یا میترا (در اوستا و پارسی باستان میـثْـرَه ، در سانسکریت میـتْـرَه )، ایزد نام آورِ روشنایی، پیمان، دوستی و محبت، و ایزد بزرگ دین و آیین مهری است.
بخش مهم و بزرگی از اوستا به نام مهر یَـشت در بزرگداشت و ستایش این ایزد بزرگ و کهن ایرانی سروده شده است. مهر یشت، دهمین یشت اوستا و از لحاظ مضمون همراه با فروردین یشت، کهن ترین بخش آن بشمار می رود. مهر یشت از نگاه اشاره های نجومی و باورهای کیهانی از مهم ترین و ناب ترین بخش های اوستا است و کهن ترین سند در باره آگاهی ایرانیان از کروی بودن کره زمین از بند 95 همین یشت فرا دست آمده است. از مهر یشت تا به امروز 69 بند کهن و 77 بند افزوده در عصر ساسانی، بازمانده است.
...
آیین های جشن مهرگان
در مجموع و بطور خلاصه، جشن مهرگان، جشن نیایش به پیشگاه مهر ایزد ایزد روشنایی و پیمان و درستی و محبت، ایزد بزرگ و کهن ایرانیان و همه مردمانِ سرزمین هایی از هند تا اروپا، به هنگام اعتدال پاییزی در نخستین روز مهرماه و در حدود دو هزار سال اخیر در مهر روز از مهرماه، برابر با شانزدهم مهرماهِ گاهشماری ایرانی (هجری خورشیدی فعلی) برگزار می شود.
...

تحقیق جشن مهرگان
تحقیق جشن مهرگان
تحقیق جشن مهرگان تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

مبلغ فایل : 4500

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی n

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی های معینی را می طلبد تا به یافته ها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی می وشد. اما مهمتر از آن نحوه عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساس تری برعهده دارند. ....

مصادیقی از راهکارها در سیاست های جمعیتی
سیاست گذاری برای جمعیت با روش های مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت ها در برنامه ریزی جمعیتی اتخاذ می شود تا هر گونه تحول جمعیتی لازم در آینده مورد پیش بینی قرار گیرد و از بروز هر نوع مشکل در آینده چاره اندیشی قرار گیرد. مهمترین بخش این سیاست ها اشاره می شود.
1 با تحول در وضع بهداشت عمومی در جامعه و مبارزه با بیماری های واگیر و کاهش مرگ و میر، برای جلوگیری از بحران های ناشی از رشد جمعیت، روند باروری جامعه باید بطور مرتب تحت کنترل قرار داشته باشد. تعدیل در میزان های باروری در برنامه ریزی های جمعیتی باید همواره مورد توجه قرار گیرد. ....

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده

مبلغ فایل : 4500

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی n

مقدمه:
جستجوی حد متناسب جمعیت برای هر جامعه ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آن، پژوهشگران و متخصصان مسایل جمعیتی را یاری می کند تا به سوی شناخت واقعیت های جامعه خود گام بردارند. امّا این حرکت به دنبال خود سیاست ها و خط مشی های معینی را می طلبد تا به یافته ها و نظرات اصولی و علمی، جامعه عمل بپوشاند، زیرا شناخت مسئله و مشکل اجتماعی یا جمعیتی هر چند که بسیار مهم تلقی می وشد. اما مهمتر از آن نحوه عمل مردم و نهادهای تنظیم کننده رفتار اجتماعی است که در مورد اخیر، به ویژه دولتها نقش حساس تری برعهده دارند. ....

مصادیقی از راهکارها در سیاست های جمعیتی
سیاست گذاری برای جمعیت با روش های مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت ها در برنامه ریزی جمعیتی اتخاذ می شود تا هر گونه تحول جمعیتی لازم در آینده مورد پیش بینی قرار گیرد و از بروز هر نوع مشکل در آینده چاره اندیشی قرار گیرد. مهمترین بخش این سیاست ها اشاره می شود.
1 با تحول در وضع بهداشت عمومی در جامعه و مبارزه با بیماری های واگیر و کاهش مرگ و میر، برای جلوگیری از بحران های ناشی از رشد جمعیت، روند باروری جامعه باید بطور مرتب تحت کنترل قرار داشته باشد. تعدیل در میزان های باروری در برنامه ریزی های جمعیتی باید همواره مورد توجه قرار گیرد. ....

تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده
تحقیق سیاستهای جمعیتی و خانواده تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت

تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت

مبلغ فایل : 4000

جهانی شدن و تعلیم و تربیت

sp sp مفهوم شناسی جهانی شدن :
sp sp sp sp sp sp روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه 1980 sp

جهانی شدن و تعلیم و تربیت

sp sp مفهوم شناسی جهانی شدن :
sp sp sp sp sp sp روند تحولات در قرن بیستم در دهه 1970 میلادی وارد مرحله جدیدی شد و در اواسط دهه 1980 sp تقریباً در تمامی زمینه ها نشان خود را برجای گذاشت. در دهه 1980 برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن ( پست مدرن ) به کار می رفت ، اما در دهه 1990 میلادی مفهوم جهانی شدن رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد . به گونه ای که امروزه همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد .
...
1 sp sp sp استفاده از جدیدترین اطلاعات در آموزش و پرورش ایران : sp
sp sp sp sp sp sp دانش آموزان قرن بیست و یکم عضو جامعه سازمان یافته ای هستند که نیازمند آموزش مهارت های سازماندهی گروه های رسمی و غیر رسمی در راستای رشد درک فناوری و بهره گیری از آن در تنظیم خط مشی ها و سیاست های آموزشی می باشند . شهروندان آتیه نیازمندند که برنامه زندگی خودشان را با خط مشی ها نوگرایانه از یک سو و رعایت اصول ارتقای کیفیت یادگیری ، کمک به ایجاد برابری آموزشی و اعتلای اثر بخشی از سوی دیگر هماهنگ نمایند . شهروندانی که توانایی تهیه لوازم مربوط به اینترنت را در اختیار دارند ، به راحتی می توانند اطلاعات روزآمد را از آن سوی جهان دریافت دارند و در همان حال اطلاعاتی نو تولید کرده و در اختیار مخاطبان خود قرار دهند . رسانه های الکترونیک جدید مرزها را شکسته است . اطلاع رسانی به شیوه جدید سبب شکستن انحصار رسانه های داخلی شده و افراد را قادر می سازد منبع اطلاعاتی خود را تعیین کنند .
...

تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت
تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت
تحقیق جهانی شدن و تعلیم و تربیت تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

مبلغ فایل : 4000

انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

بزهکاری
sp بزهکارى نوجوانان و جوانان یکى از مقوله هاى مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می آید که در سطح ملى و بین المللى توجه زی

انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن

بزهکاری
sp بزهکارى نوجوانان و جوانان یکى از مقوله هاى مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می آید که در سطح ملى و بین المللى توجه زیادى را به خود معطوف داشته است؛ چنان که پیشگیرى از بزهکارى و اصلاح بزهکاران جوان و نوجوان، یکى از محورهاى عمده سیاست گزاریهاى ملى بسیاری ازکشورها درمورد جوانان می باشد. آمارها نشان می دهند که بیشتر مناطق جهان طى دهه گذشته با مشکل افزایش بزهکارى و جرائم در میان جوانان مواجه بوده اند و این امر در کشورهاى در حال گذار شدت بیشترى داشته است. در سطح بین المللى نیز کنفرانس ها، کنگره ها، همایش ها و کارگاه هاى علمى متعددى در خصوص این موضوع به ویژه طى دو دهه اخیر برگزار شده است و برنامه عمل جهانى براى جوانان تا سال 2000 و پس از آن نیز موضوع بزهکارى را به عنوان یکى از ده حوزه اولویت دار براى رسیدگى به امور جوانان تعیین کرده است. این امر در مورد مراکز علمى و دانشگاهى نیز صادق می باشد...

وابستگى افراطى
همان گونه که ارضاى نیاز به محبّت در حدّ مناسب، مى تواند مفید و سازنده باشد، محبّت و حمایت افراطى والدین از فرزند نیز تأثیرات نامطلوبى خواهد داشت که رشد وى را با خطرهایى مواجه ساخته، موجب اختلال در شخصیت و رفتارهاى وى خواهد شد. مثلاً کودکى که دائم تحت مراقبت و محبّت مادر قرار دارد، تمام نیازهاى او بدون هیچ گونه تلاشى ارضا مى شود و در هر موردى، از قبیل: لباس پوشیدن، غدا خوردن و رفع دیگر نیازهاى خود، متّکى به مادر است؛ ...

تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن
تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن
تحقیق انواع خودباوری نوجوانان و جوانان و آفات آن تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

مبلغ فایل : 4000

اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

فهرست مطالب
طلیعه
پیشگفتار
چرا جوانان عزیز
عوامل ابتلا به خودارضایی
نظریه پزشکان و متخصصان
اسلام چه می گوید؟
راه علاج و

اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی

فهرست مطالب
طلیعه
پیشگفتار
چرا جوانان عزیز
عوامل ابتلا به خودارضایی
نظریه پزشکان و متخصصان
اسلام چه می گوید؟
راه علاج و پیشگیری
پدران ومادران سخت گیر
ریشه یابی مفاسد
منبع
sp
طلیعه
در زمانی که انسان معاصر در باتلاقی از آلودگی های دنیایی که بر روابط شرک بنا شده sp فرو رفته است و در زیر چرخ دنده های دنیای صنعتی و ماشینی ، دست وپا می زند و حقیقت و ذات وجود خود را فراموش نموده ، و دائما در طول زندگی از فطرت پاک و خداجوی خود دور می گردد، و در شرایطی که رسانه ها و موسسات فرهنگی در خدمت به بیگانه هویت دینی او را مسخ نموده اند ، بشر برای نجات خود به مردانی نیازمند است که با جهاد اکبر خویش ، ریشه های کفر و الحاد و شرک را بسوزانند و موانع رشد و بالندگی جامعه را از بین برند . ...

تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی
تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی
تحقیق اهمیت دوران جوانی و انحرافات و آفات جوانی با تکیه بر خودارضایی تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

مبلغ فایل : 6000

جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

فهرست مطالب:
قسمت اول نمونه صنعتی و تضادهای اجتماعی
فصل اول : سرمایه داری و فقر :
مرگ و محیط زیست sp
فصل دوم تفاوتها

جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی

فهرست مطالب:
قسمت اول نمونه صنعتی و تضادهای اجتماعی
فصل اول : سرمایه داری و فقر :
مرگ و محیط زیست sp
فصل دوم تفاوتهای فرهنگی :
1 گسترش و مبانیت تعمیم تحصیل :
مبانیت ها بر حسب جنس :
مبانیت های اجتماعی :
اختلاف های پراکوژیک :
طبقات اجتماعی ، فرهنگ وایدئولوژی sp
فصل سوم : تقسیم کار :
1 جوانان در زندگی فعال :
2 تعلیم و تربیت و شغل و در آمد : تئوری سرمایه انسانی
عوامل اختلاف در آمد :
3 تحرک حرفه ای ومشکل sp اجتماعی
فصل چهارم
تضادها از کجا ناشی می شوند .
قسمت دوم : sp وابستگی و بدبختی
آزادی و امیدواری sp
فصل اول :
1 sp sp sp اشکال قدیم و جدید تسلط :
عدم انباشتگی سرمایه
مباینت های موجود بین شهرها و روستاها
جوانان طغیان زده
جوانان و انقلاب
جوانان در مبارزات آزادی بخش :
جوانان در سازندگی ملی :
نتیجه :
منابع و مأخذ :

اگر ما مسائل جوانان را در کشورهای در حال توسعه و در کشورهای صنعتی به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده ایم به این دلیل است که اولا وسعت مشکلات در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد و ثانیا علل اولیه این مشکلات در عین حال که متشابه هستند متفاوت نیز می باشد . در حالی که جوانی باید دوران سرشاری باشد نکته بدیع حزن انگیز برای اکثر کشورهای جهان سوم این است که گروه کثیری از کودکان و جوانان در این کشورها در عالم بی خبری و جهل نگه داشته شده اند و نسبت فزاینده ای از آنها که با خارج گزاف تحصیل کرده اند نمی توانند کاری پیدا کنند...

تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی
تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی
تحقیق جوانان و مسائل و مشکلات آنها در کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج

تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج

مبلغ فایل : 2500

چرا جوانان از ازدواج گریزانند

اگر چه جوانان با رسیدن هنگام بلوغ غرائز جنسی انان شعله ور شده و میل فطری شان به جنس مخالف وهمسروعلاقه به تشکیل خانواده در انها بیدار می گردد. وبه عنواین مختلف گاهی با کنایه وشوخی وزمانی با پرخاش و بهانه

چرا جوانان از ازدواج گریزانند

اگر چه جوانان با رسیدن هنگام بلوغ غرائز جنسی انان شعله ور شده و میل فطری شان به جنس مخالف وهمسروعلاقه به تشکیل خانواده در انها بیدار می گردد. وبه عنواین مختلف گاهی با کنایه وشوخی وزمانی با پرخاش و بهانه جویی وموقعی با قهر وکناره گیری و وقتی با رو اوردن به کارهای نا مشروع وبالاخره روزگاری هم با افتادن در دامن دوستان ناباب و مفاسد خانمان سوز و از جمله اعتیاد های خطرناک.نیاز های درونی وغرایز فطری خود را ظاهر می سازند.
ولی در عین حال می بینیم اکثر انها ازدواج روگردان بوده وحتی هنگامی که به انان پیشنهاد ازدواج می شود اظهار نفرت و انزجار می نماید،چرا؟

تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج
تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج
تحقیق علل گریز جوانان از ازدواج تحقیق داشتن فرزندان خلاق

تحقیق داشتن فرزندان خلاق

مبلغ فایل : 3000

چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات و شواهد 1
تجزیه و تحلیل داده ها
گردآوری اطلاعات و شواهد 2
نتیجه گیری و ارزیابی
پرسشن

چگونه فرزندان خلاق داشته باشیم

مقدمه
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات و شواهد 1
تجزیه و تحلیل داده ها
گردآوری اطلاعات و شواهد 2
نتیجه گیری و ارزیابی
پرسشنامه و نمودار
منابع و مآخذ
=============
با توجه به آماری که از دانش آموزان برای خلاق بودن آنها در نظر گرفته شد متوجه شدیم که اگر دانش آموزانی فضای مناسبی برای مطالعه کردن داشته باشند و همچنین دسترسی به آزمایشگاه و کارگاه داشته باشند بهتر می توانند توانمندیهای خود را شکوفا سازند اهمیت دادن به دانش آموزان و میزان ریسک پذیری آنها نهراسیدن از شکست ها آنها را برای شکوفایی خلاقیت آماده می کند.
انتخاب یکی از راههای پیشنهادی موقتی:
خانواده ها باید به فرزندان توجه بیشتری داشته باشند و با آنها با ملایمت و مهربانی صحبت کنند و در تصمیم گیری آن ها را شریک کنند و آنها را پیش دوستان و اقوام شان خجالت زده نکنند و با راهنمایی های درست سعی کنند فرزندانشان خود بهتر بتوانند در تمام موارد زندگی تصمیم گیری مناسبی نمایند.
...

تحقیق داشتن فرزندان خلاق
تحقیق داشتن فرزندان خلاق
تحقیق داشتن فرزندان خلاق تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد

تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد

مبلغ فایل : 5000

علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت به شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
فهرست مطالب:
طرح مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
ادبیات تحقیق
مقدمه
مسئله ای به ن

علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت به شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
فهرست مطالب:
طرح مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیات تحقیق
ادبیات تحقیق
مقدمه
مسئله ای به نام اسکان غیر رسمی
حاشیه نشین کیست؟
تعریف حاشیه پیرامون شهر ها
تعریف حاشیه های درون شهری
تعریف اسکان غیر قانونی (عدوانی )
طبقه بندی زاغه ها
انواع زاغه ها
دیدگاه های عمده در مورد حاشیه نشینی در جهان
دلایل ظهور پدیده حاشیه نشینی
مهاجرت
تاریخچه حاشیه نشینی در برخی از کشورهای جهان
تاریخچه حاشیه نشینی در ایران
روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی در جهان
1. تغییر موقعیت ساکنان زاغه ها و مناطق فقیر نشین مرکز شهر
2. پاک کردن منطقه از زاغه ها و بازسازی و توسعه مجدد آن
3. بهسازی محله های فقیر شهری
بهسازی محله های فقیر نشین ، موفق ترین روش
روش های مقابله با پدیده حاشیه نشینی در ایران
روند مهاجرت اندکی کند شده است:
نتایج و اثرات حاشیه نشینی
پیامدهای زیستی حاشیه نشینی در ایران
چالش های عمده حاشیه نشینی:
مطالعه منطقه غرب مشهد( قلعه وکیل آباد)
ویژگی های جمعیتی
بررسی کاربری اراضی:
وضعیت اقتصادی:
ویژگی های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ساکنین قلعه وکیل آباد:
ویژگی های فرهنگی:
بررسی ابعاد و مساحت قطعات نحوه جرم گذاری و سطح اشغال:
بررسی موقعیت و حجم پارکینگ ها:
نتیجه گیری
پیشنهاد
منابع : بصورت درون متنی
هدف عمده در این تحقیق شناخت علت اصلی گسترش شهر ها و خصوصا شهر مشهد و جلوگیری از مهاجرت بیرویه شهر های بزرگ و بالطبع آن محو شدن مناطق حاشیه نشین در سطح شهر مشهد و ایجاد نوعی تعادل بین مناطق حاشیه ای و مرکز شهر میباشد. از دیگر اهداف تحقیق ارائه راهبرد هایی در جهت رفع معضل حاشیه نشینی در کلانشهر مشهد و دست یافتن به توسعه پایدار است.

تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد
تحقیق علل گسترش شهرها و جلوگیری مهاجرت شهرهای بزرگ و رفع معضل مناطق حاشیه نشین و ایجاد تعادل بین آن و مرکز شهر با تکیه بر مشهد تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

مبلغ فایل : 7000

نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از توسعه فرهنگی
اصول و مبانی توسعه فرهنگی
ابعاد توسعه فرهنگی
1 تعلیم و تربیت نیروی انسانی
2 پژوهش و تحقیقات

نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی

فهرست مطالب:
مقدمه
هدف از توسعه فرهنگی
اصول و مبانی توسعه فرهنگی
ابعاد توسعه فرهنگی
1 تعلیم و تربیت نیروی انسانی
2 پژوهش و تحقیقات
نقش های معلم
اقتدار معلم بارزترین شاخص توسعه ی فرهنگی
تدریس همچون هنر و علم
یادگیری مادام العمر
روان شناسی تربیتی و تدریس کارآمد
محدودیت معلمان در ارائه ی سبکهای جدید
کاربرد روان شناسی تربیتی برای تصمیم گیری
پنج وظیفه تدریس
توانایی صحبت کردن
نقش معلم
درک معلم از حافظه
نظریه انگیزشی مازلو
شکوفا کردن استعدادهای جوانان
نگرش اسلام به استعدادهای افراد
دیدگاه روان شناسی معاصر در استعداد افراد
نگاهی به اساسی ترین پیامد آموزش و پرورش متحجر
اداره محیط کلاس
درس دادن
پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان
ارزیابی یادگیری
ایجاد خود پنداره و انگیزش
پرورش مهارت های فکری
معلم و روش کلاس داری
استفاده از زور و خشونت
استفاده از پند و اندرز
زیاده روی در مهر و محبت
روانه کردن دانش آموزان به دفتر مدرسه
معلمین کارآمد چگونه عمل می کنند؟
نتیجه ی تحقیق
منابع و مآخذ:

مقدمه:
sp sp sp sp sp sp بی شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجویت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ ان جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با ؟ فرهنگ هر چند بعدهای اقتصادی ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ ، پوک و میان تهی است. فرهنگ کلمه ای بسیار رایج و مورد توجه در تمامی جوامع متمدن بوده است. به طوری که با گسترش اجتماعات و پیچیده شدن روابط و افزایش امکانات و ابزار، بحث از فرهنگ بیشتر و ابعاد متعددی به خود می گیرد.
...

تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی
تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی
تحقیق نقش تعلیم و تربیت و معلم در توسعه و پیشرفت فرهنگی تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌

تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌

مبلغ فایل : 3000

خانواده و نقش و تاثیر آن در برقراری عدالت

مقدمه sp sp sp
sp عدالت از نظر علی (ع ) در خانواده ی اجتماعی

خانواده و نقش و تاثیر آن در برقراری عدالت

مقدمه sp sp sp
sp عدالت از نظر علی (ع ) در خانواده ی اجتماعی sp sp sp
sp عدل از اصول دین در خانواده sp sp sp
sp جود و عدل در خانواده از دیدگاه اخلاق فردی sp sp sp
sp جود بهتر است یاعدل ؟ sp sp sp
sp جود و عدل از نظر اجتماعی sp sp sp
sp فرق جود با احسان sp sp sp
sp عدالت در خانواده ، فلسفه ی اجتماعی sp sp sp
sp دنیای گشاده ی عدالت خانواده و دنیای تنگ ظلم sp sp sp
sp علت اصلی انحراف افراد از عدل در جامعه و خانواده sp sp sp
sp نتیجه ی اساس بحث عدل در خانواده sp sp sp
sp اصل عدل در مذهب شیعه sp sp sp
sp حق همسر از نظر علی (ع ) sp sp sp
sp مفهوم عدالت اجتماعی در خانواده sp sp sp
sp مهفوم و ابعاد عدالت اجتماعی در خانواده sp sp sp
sp منابع و مآخذ

برابری و مساوات در خانواده

برابری از مهم ترین و بلکه اصلی ترین معنی عدالت در خانواده است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنسی، نژاد و مذهب در ازای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معمولی موجود در جامعه برخوردار باشند. مبنای برابری این است که: انسان ها برحسب گوهر و ذات برابرند و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند یا به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله الناس کأسنان المشط مردم مثل دانه های شانه هستند. اما آیا برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آن ها در همه زمینه ها می باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها در شایستگی های افراد باعث نابرابری آن ها با سایرین نمی شود؟
...

تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌
تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌
تحقیق نقش‌ خانواده‌ در برقراری عدالت‌ تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

مبلغ فایل : 4500

خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

فرآیند خلاقیت
به نظر می رسد که خلاقیت درغالب موارد مراحل قابل تشخیصی راطی می کند که این مراحل درباره کارهای علمی وهنری بسیار مشابه است به قرار زیر:
ا

خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت

فرآیند خلاقیت
به نظر می رسد که خلاقیت درغالب موارد مراحل قابل تشخیصی راطی می کند که این مراحل درباره کارهای علمی وهنری بسیار مشابه است به قرار زیر:
الف ـ مرحله آمادگی
دراین مرحله کودک با هدایت و تشویق مربی ، مسأله ای رابررسی وانگیزه اولیه پیدا می کند . ممکن است این انگیزه درخود کودک به سبب برخورد با مسأله یا مشکل بوجود آید .کنجکاوی ، درک مشکل ، علاقه وآمادگی برای حل آن ، مکالمه درونی باخود یا مکالمه خیالی بین خود ویک فرد دیگر ازخصوصیات این مرحله است.
...
مطالب:
خلاقیت چیست ؟
چرا باید موضوع خلاقیت رادرکودکان مطالعه کرد؟
چه چیزی بربروز خلاقیت تأثیر می گذارد ؟
چگونه باید خلاقیت کودکان راتشویق کرد؟
عوامل مؤثر درشکوفایی خلاقیت کودکان
نقش معلم درشکوفایی خلاقیت کودکان
نقش بزرگسالان درشکوفایی خلاقیت کودکان
فرآیند خلاقیت
موانع رشد خلاقیت
شرایط پرورش خلاقیت
نتیجه گیری
منابع : درون متنی

تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت
تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت
تحقیق خلاقیت کودکان و نقش معلم و بزرگسالان در تشویق شکوفایی و پرورش خلاقیت تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر

تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر

مبلغ فایل : 3000

خواسته ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه

چکیده sp
sp استفاده از رایانه در امر آموزش ، مى تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ایجاد کند. در ایجاد سیستم هاى آموزش به کمک رایانه، رو

خواسته ها و مشخصات یک بستر عمومى براى آموزش به کمک رایانه

چکیده sp
sp استفاده از رایانه در امر آموزش ، مى تواند تحول بزرگى را در فراروند آموزش ایجاد کند. در ایجاد سیستم هاى آموزش به کمک رایانه، روشهاى مختلفى متصور است. در اغلب سیستم هاى ایجاد شده، یک سیستم براى آموزش تنها یک زمینه خاص علمى ایجاد مى شود و تلاشى مشابه، براى ایجاد یک سیستم آموزشى در زمینه دیگر نیز انجام مى شود. در این مقاله خصوصیات یک بستر عمومى مورد بحث قرار مى گیرد که امکان پیاده سازى مجموعه هاى مختلف آموزشى را در زمینه هاى مختلف علمى فراهم مى کند. این بستر پویا طى یک پروژه تحقیقاتى به صورت یک مدل پیش نمونه سازى شده sp ایجاد گردیده تا امکان مشاهده خصوصیات و رفتارهاى آن بوجود آید. پس از طرح مقدماتى ماهیت این بستر پویا، مزیتها، اهداف، خصوصیتها و ویژگیهاى این بستر مطرح شده و ابزارهائى که براى ایجاد چنین بسترى پیش بینى مى شود مورد بحث قرار مى گیرند. در انتها نیز محیط عمومى لازم براى ایجاد چنین بسترى مطرح مى شود.
...
نتیجه گیری
به نظر مى رسد، توانائی هاى پیش بینى شده براى چنین سیستمى، در سطح یک سیستم خبره آموزش به کمک رایانه پویا، جوابگوى درصد زیادى از نیازهاى بالفعل سیستم هاى آموزشى باشد. هزینه بر چنین بسترى نسبت به ایجاد سیستم هاى ایستا بسیار مقرون به صرفه است. در حالى که تولید سیستم هاى ایستاى آموزش به کمک رایانه در سطحى که هر یک امکانات و توانائى هاى مطرح شده را دارا باشند یک امر غیر عملى است. مدل نمونه سازى شده این سیستم نشان مى دهد که ایجاد یک بستر پویا با توانائیها و دانش موجود امکان پذیر است. اطلاعات بیشتر در مورد این مدل در سایت پروژه قابل دستیابى است :
sp منابع
مجیدی، اردوان، (1380)، نظام برتر، آینده آموزش و آموزش آینده، نشر ترمه.
مجیدى، اردوان، صدیقى مشکنانى، محسن، (1378)، ساختمان یک بستر نرم افزاری پویا، بررسی راهکاری در تولید سیستمهای آموزش مبتنی بر کامپیوتر، گزارش کامپیوتر، شماره 144.
...

تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر
تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر
تحقیق بستر عمومی آموزشی با کامپیوتر تحقیق سلیقه در انتخاب همسر

تحقیق سلیقه در انتخاب همسر

مبلغ فایل : 3500

خوش سلیقه ای در انتخاب همسر

بخش اول / مفهوم تشبیه
(( تلک الامثال نضربها للنّاس لعلّهم یتفکّرون ))
این مثالها را برای مردم میزنیم باشد که تفکر کنند .
روابطی که انسانها با هم دار

خوش سلیقه ای در انتخاب همسر

بخش اول / مفهوم تشبیه
(( تلک الامثال نضربها للنّاس لعلّهم یتفکّرون ))
این مثالها را برای مردم میزنیم باشد که تفکر کنند .
روابطی که انسانها با هم دارند از لحاظ کمیت و کیفیت متفاوت است ، مثلاً روابط دو عضو خانواده ، دو عضو فامیل ، دو دوست ، دو همکار ، دو همسایه و از جنبه های مختلف کیفی و کمی در یک حد و اندازه نیستند ، اما بالاترین و آخرین حد روابط چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی بین دو فرد از دو جنس مخالف ، تحت عنوان زن و شوهر بوجود می آید . تنوع و گستردگی روابط میان آن دو قابل مقایسه با هیچکدام از روابط دیگر نیست ، هم از لحاظ میزان وقتی که با هم صرف می کنند
...
در انتخاب همسر ، ملاک (( انتخاب بر اساس علاقه ، )) معیار بسیار مهمی در تصمیم گیری است که البته در فصلی دیگر بصورت متقن تر و با دلایل محکمتر درباره آن بحث خواهیم کرد ، اما اجمال آن بدین صورت است که چون شما و نه کس دیگری قرار است یک عمر با همسرتان زندگی کنید ، پس لازم است که نسبت به آن علاقه داشته باشید و از او خوشتان بیاید و بدین جهت لازم است که بهنگام انتخاب ، علاوه بر ملاکهایی که ذکر شد به پسند و علاقه خود رجوع کنید و دریابید که از چه نوع و چه تیپ افرادی بیشتر خوشتان می آید ، به چه سبک زندگی بیشتر علاقه دارید ، دوست دارید همسرتان چه ویژگیهای دیگری داشته باشد و
...

تحقیق سلیقه در انتخاب همسر
تحقیق سلیقه در انتخاب همسر
تحقیق سلیقه در انتخاب همسر تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر

تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر

مبلغ فایل : 2500

دوراندیشی در انتخاب همسر

بخش اول : زنان کشتزار هستند
(( حضرت علی علیه السلام به برادرش عقیل فرمود ، زنی را برای من در نظر بگیر که از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد تا او را همسر خود گردانم و از او دارای فرزندی دلاور و جنگجو

دوراندیشی در انتخاب همسر

بخش اول : زنان کشتزار هستند
(( حضرت علی علیه السلام به برادرش عقیل فرمود ، زنی را برای من در نظر بگیر که از برجستگان و شجاع زادگان عرب باشد تا او را همسر خود گردانم و از او دارای فرزندی دلاور و جنگجو شوم .
عقیل به حضرت گفت : با ام البنین کلابی ازدواج کن که در تمام عرب ، دلیرتر و شجاع تر از آباء و اجداد او نیست ))1
...
مرد هر دیدگاهی در زندگی داشته باشد ، به هر اندیشه ای معتقد باشد ، واجد هر صفت اخلاقی باشد ، به هر روش تربیتی معتقد باشد و همان را برای زندگیش ، برای زنش و برای فرزندانش به کار می بندد . پس از تولد برای رشد و پرورش فرزندان ، احتیاج به یک پدر مهربان بیش از هر چیز دیگر احساس می شود .
...

تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر
تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر
تحقیق دوراندیشی در انتخاب همسر تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی

تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی

مبلغ فایل : 2500

دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

مقدمه
آیین کلی دورکیم تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزین

دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

مقدمه
آیین کلی دورکیم تاکیدش بر این است که بررسی جامعه باید موضوعش را جدا از موضوعهای دیگر در نظر گیرد و پدیده های اجتماعی را به عنوان موضوع خاص خود برگزیند .
دور کیم با طرد تفسیرهای زیست شناختی و روان شناختی ، توجه اش را به عوامل اجتماعی ساختاری تعیین کننده مسائل اجتماعی انسان معطوف ساخته بود .
...
آنچه از استدلال دور کیم در خصوص کارکرد تبهکاری بر می آید ، این است که اگر میزان تبهکاری به طور غیر عادی افزایش یابد، بدون کارکرد خواهد بود . و جامعه کنترل رفتاری را از دست خواهد داد. آیا با وجود 152223 نفر زندانی ( طبق آمار سازمان زندانهای ایران 1387) که بیش از 80 در صد شان متاهل و دارای خانواده و فرزند هستند ، این میزان غیر عادی تلقی نمی شود؟ آیا کنترل رفتاری می تواند در چنین جامعه ای وجود داشته باشد؟...
...

تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی
تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی
تحقیق دیدگاه امیل دورکیم به انحرافات اجتماعی تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)

تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)

مبلغ فایل : 12000

نتایج تحقیق نشان می دهد که افسردگی از جمله بیماریهای روانی است که باید بیش از همه بیماریهای دیگر مورد توجه خانواده ها ، مسئولین و پزشکان قرار گیرد . اگر این بیماری در وهله اول پیشگیری و نهایتاً درمان نشود باعث بروز عوارض جبران ناپذیر در افراد جامعه خواهد شد .
با توجه به مطالعات مشخص گ

نتایج تحقیق نشان می دهد که افسردگی از جمله بیماریهای روانی است که باید بیش از همه بیماریهای دیگر مورد توجه خانواده ها ، مسئولین و پزشکان قرار گیرد . اگر این بیماری در وهله اول پیشگیری و نهایتاً درمان نشود باعث بروز عوارض جبران ناپذیر در افراد جامعه خواهد شد .
با توجه به مطالعات مشخص گردید که عوامل متعددی در بروز افسردگی می تواند نقش داشته باشد که از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی ، اجتماعی ، ژنتیکی ، فردی و خانوادگی اشاره کرد که در این میان عوامل خانوادگی بیش از موارد دیگر مورد توجه است .
نتایج تحقیق نشان داد که از میان عوامل خانوادگی بیش از همه چندمین فرزند بودن فرد با افسردگی رابطه معنی داری داشت .
...
فهرست مطالب:
فصل اول :
طرح مسئله
1 1 بیان مسئله
1 2 گزاره های تحقیق
1 3 متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها
فصل دوم :
پیشینه تحقیق
2 1 تعریف افسردگی
2 2 علل و عوامل افسردگی
2 3 افسردگی در خانواده ها
2 4 افسردگی در دانشجویان دانشگاه
2 5 علائم افسردگی
2 6 انواع اختلالات افسردگی
2 7 روشهای درمان افسردگی
2 8 نظریه های افسردگی
2 9 مقایسه نظریه های روانشناختی افسردگی
2 10 چارچوب نظریه ها
فصل سوم :
روش پژوهش
3 1 طرح تحقیق
3 2 جامعه، نمونه، روش نمونه گیری
3 3 ابزار اندازه گیری
3 4 نحوه اجرای تحقیق
3 5 استخراج تحلیل داده ها
فصل چهارم :
یافته های تحقیق
4 1 ویژگی های جامعه مورد مطالعه
4 2 یافته های تحقیق
فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات
5 1 نتایج تحقیق
5 2 پیشنهادات
5 3 محدودیت های تحقیق :
منابع :
پیوست ها

تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)
تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره)
تحقیق ارتباط افسردگی و عوامل خانوادگی (تعداد فرزندان، صمیمیت خانوادگی،فاصله سنی با والدین و غیره) تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

مبلغ فایل : 8000

بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عناوین مطالب:
مقدمه
موضوع تحقیق :
شرح موضوع تحقیق :
اهمیت موضوع :
اهداف تحقیق :
طرح سوال تحقیق :

بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عناوین مطالب:
مقدمه
موضوع تحقیق :
شرح موضوع تحقیق :
اهمیت موضوع :
اهداف تحقیق :
طرح سوال تحقیق :
فرضیه های تحقیق :
نوع تحقیق :
تعریف اصطلاحات :
عزت نفس :
تعریف عملی :
پیشرفت تحصیلی :
تعریف عملی :
ادبیات تحقیق :
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:
انگیزه پیشرفت :
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس :
عوامل موثر در رشد عزت نفس :
عزت نفس و عملکرد سودمند :
آسیب شناسی روانی و عزت نفس :
دیدگاه های نظری در مورد عزت نفس :
دیدگاه اسلامی :
گستره نظری :
رشد خودپنداره :
ابعاد خویشتن :
خودایده آل :
نیاز به احساس ارزش و عزت نفس :
کنترل خود و عزت نفس :
زمینه های عزت نفس :
عزت نفس اجتماعی :
عزت نفس تحصیلی :
عزت نفس خانوادگی :
عزت نفس جسمانی :
عزت نفس کلی :
ابعاد عزت نفس عبارتند از :
1 تنفر از خود :
شکست و تردید درباره خود :
تایید خود :
فنون مشاوره ای برای افزایش عزت نفس :
1 روش مراجع مرکزی :
2 آگاهی از مشکل به طور گروهی :
3 تمرین های متشکل و منظم :
4 فیلم
5 بمباران نیرو :
6 شناسایی صفت :
7 یاوران همانند :
8 مشاوره توسط همتایان :
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران :
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در خارج از کشور :
چکیده ای از تحقیقات انجام شده :
چکیده :
مقدمه :
جامعه آماری :
طرح تحقیق :
ابزار تحقیق :
مشخصات پرسشنامه :
روش اجرای نمونه گیری :
تفسیر :
اثبات فرضیه :
خلاصه گزارش تحقیق :
محدودیت ها :
پیشنهادات :
فهرست منابع :

موضوع تحقیق :
بررسی رابطه عزت نفس وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سنین 15 تا 18 سال شهرستان نظرآباد .
شرح موضوع تحقیق :
عزت نفس یا خودارزیابی ، اثرات برجسته ای در جریان فکری ، تمایلات ، ارزشها و هدف های شخص دارد و کلید فهم رفتار اوست . شخصی که از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونه ای مثبت ارزشیابی کرده ، برخورد مناسبی نسبت به نظریات مثبت خود و دیگران دارد . در مقابل کسی که به عزت نفس پایین مبتلاست اغلب نوعی نگرش مثبت مصنوعی نسبت به دنیا دارد . و در ناامیدی تلاش می کند تا به دیگران خودش نشان دهد که شخص لایقی است و یا ممکن است به درون خویش انزواگزیند و از ارتباط با دیگرانی که از آنها می ترسد اجتناب نماید .
...

تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس
تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس
تحقیق رابطه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مبلغ فایل : 6500

رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عناوین مطالب:
فصل اول
مقدمه
مسأله و موضوع تحقیق
سؤالات تحقیق
اهداف تحقیق
تعاریف لغات و اصطلاحات(متغ

رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عناوین مطالب:
فصل اول
مقدمه
مسأله و موضوع تحقیق
سؤالات تحقیق
اهداف تحقیق
تعاریف لغات و اصطلاحات(متغیرها)
فرضیه های تحقیق
فصل دوم sp
زمینه و تاریخچه مختصری از مدیریت
پیشنیه مدیریت آموزشی
تعریف مدیریت آموزشی
وظایف مدیریت آموزشی:
ضرورت توجه به مدیریت آموزشی
سبکهای مدیریت و رهبری
سبک هنجار مدار:
سبک فرد مدار:
سبک موقعیت مدار :
ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک هنجار مدار؛
مدیران پیرو سبک هنجار (سبک کلاسیک)
ویژگیهای مدیر موفق با توجه به سبک فردمدار؛
مدیران پیرو سبک فردمدار
ویژگیهای مدیر وفق با توجه به سبک کار مدار
مدیر سبک کار مدار:
اثربخشی:
کارآئی
رضایت
چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم
روش پژوهش :
جامعه آماری :
نمونه و روش نمونه گیری :
ابزار اندازه گیری و نمود برآورد روایی و اعتبار آن :
نوع تحلیل آماری :
اعتبار و روائی پرسشنامه :
پرسشنامه و فهرست منابع
پرسشنامه
منابع فصل اول
منابع فصل دوم
فهرست منابع

روش پژوهش :
با توجه به اینکه در این تحقیق تلاش ما این است که رابطه بین مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی نمائیم ، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد .
جامعه آماری :
شامل معلمان ، دانش آموزان مدارش متوسط دخترانه شهرستان کرج می باشد .
...

تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
تحقیق رابطه سبکهای مدیریت آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان

تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان

مبلغ فایل : 3000

رابطه بین ناهنجاری های جسمی و آسیب های حرکتی در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و متوسطه

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج تحقیق
نمودار 1ـ درصد شیوع ناهنجاری ها در اندام فوقانی و تحتانی

رابطه بین ناهنجاری های جسمی و آسیب های حرکتی در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و متوسطه

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش تحقیق
نتایج تحقیق
نمودار 1ـ درصد شیوع ناهنجاری ها در اندام فوقانی و تحتانی
نمودار 2ـ درصد شیوع آسیب های حرکتی در دانش آموزان راهنمایی و متوسطه
بحث و نتیجه گیری
منابع

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ناهنجاری های جسمی (پشت کج، پشت گود و پشت گرد، کف پای صاف، پای ضربدری، پای پرانتزی) و آسیب های حرکتی (شکستگی، در رفتگی، پیچ خوردگی، کشیدگی، زخم و جراحت و کمر درد) در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و متوسطه می باشد. این تحقیق که از نوع علی و پس از وقوع است، به صورت میدانی به تجزیه و تحلیل نتایج می پردازد.
...

تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان
تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان
تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۳/۲۲
بهار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی