هنر چیست

هنر چیست

تعداد صفحات : 51

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 37

هنر سفالگری در دوره سلجوقیان

هنر سفالگری در دوره سلجوقیان

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

هنر قلمکاری در ایران

هنر قلمکاری در ایران

تعداد صفحات : 46

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31

اشنایی با هنر معرق کاری

اشنایی با هنر معرق کاری

تعداد صفحات : 34

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

شرحی پیرامون فیلم های کمدی

شرحی پیرامون فیلم های کمدی

تعداد صفحات : 69

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 46

نقش خط در ایجاد فضای تجسمی

نقش خط در ایجاد فضای تجسمی

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 13

خط

خط

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 13

زمان و حرکت در آثارتجسمی

زمان و حرکت در آثارتجسمی

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 36

اصول نقاشی ایرانی

اصول نقاشی ایرانی

تعداد صفحات : 22

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31

هنر بازیگری

هنر بازیگری

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 353

مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران

مقاله تغییرات نقش زن در سینمای ایران

تعداد صفحات : 54

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 34

چگونگی شکل گیری کاراکتر «ژاکلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

چگونگی شکل گیری کاراکتر «ژاکلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!»

تعداد صفحات : 129

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 284

صنعت تبلیغات

صنعت تبلیغات

تعداد صفحات : 60

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 35

مقاله فلسفه طبیعت در غرب

مقاله فلسفه طبیعت در غرب

تعداد صفحات : 37

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26

تعریف موسیقی

تعریف موسیقی

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

معنای واقعی هنر و هنرمند

معنای واقعی هنر و هنرمند

تعداد صفحات : 72

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 131

جایگاه موسیقی سنتی در ایران

جایگاه موسیقی سنتی در ایران

تعداد صفحات : 27

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 18

مقاله نکاتی پیرامون استاندارد و کارشناسی آثار پاپیه‌ماشه (لاکی روغنی)

مقاله نکاتی پیرامون استاندارد و کارشناسی آثار پاپیه‌ماشه (لاکی روغنی)

تعداد صفحات : 19

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16

مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی

مقاله تجلی وحدت و کثرت در هنر اسلامی

تعداد صفحات : 55

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 30

مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان

مقاله هنر و تمدن اسلامی در هندوستان

تعداد صفحات : 14

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 10

مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره

مقاله هنر انتزاعی –هنر ابستره

تعداد صفحات : 18

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16

مقاله رمانتیسم

مقاله رمانتیسم

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 18

مقاله درباره سورئالیسم

مقاله درباره سورئالیسم

تعداد صفحات : 15

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14

مقاله سمبولیسم

مقاله سمبولیسم

تعداد صفحات : 20

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 16

مقاله پیکره تراشی و پیکره سازی در نخستین سالهای سده بیستم

مقاله پیکره تراشی و پیکره سازی در نخستین سالهای سده بیستم

تعداد صفحات : 18

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14

مقاله بازیگری و سبکها

مقاله بازیگری و سبکها

تعداد صفحات : 68

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 29

مقاله مینیاتور

مقاله مینیاتور

تعداد صفحات : 13

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 545

فــراز و فــرود جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا

فــراز و فــرود جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا

تعداد صفحات : 26

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 20

صنایع دستی ایل قشقایی استان فارس

صنایع دستی ایل قشقایی استان فارس

تعداد صفحات : 70

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 12261

سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

تعداد صفحات : 182

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1733

نگاه اسطوره ای بر نقش ماهی در ایران پیش از اسلام

نگاه اسطوره ای بر نقش ماهی در ایران پیش از اسلام

تعداد صفحات : 80

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 5639

هنر انتزاعی

هنر انتزاعی

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31

هنر قلمکاری در ایران

هنر قلمکاری در ایران

تعداد صفحات : 65

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49

سازهای بادی

سازهای بادی

تعداد صفحات : 77

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1554

امپرسیونیسم

امپرسیونیسم

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 85

هنر غرفه آرایی

هنر غرفه آرایی

تعداد صفحات : 81

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 72

خیالواره (ما- زمان- رویا)

خیالواره (ما- زمان- رویا)

تعداد صفحات : 76

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 42

پیشینه بافت فرشهای اولیه در جهان

پیشینه بافت فرشهای اولیه در جهان

تعداد صفحات : 51

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1479

موسیقی سنتی آذربایجان

موسیقی سنتی آذربایجان

تعداد صفحات : 44

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 75

چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌

چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه ( هفت خوان رستم )‌

تعداد صفحات : 147

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 85

بررسی طبیعت در کارهای ون گوگ

بررسی طبیعت در کارهای ون گوگ

تعداد صفحات : 79

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1879

گرافیـک متحـرک

گرافیـک متحـرک

تعداد صفحات : 65

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1205

طراحی فرش

طراحی فرش

تعداد صفحات : 67

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 43

طرح اشیاء در تمدن اسلامی

طرح اشیاء در تمدن اسلامی

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 360

بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد

تعداد صفحات : 135

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 107

شیوه های ساخت و تزیین قلمدان

شیوه های ساخت و تزیین قلمدان

تعداد صفحات : 117

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1149

تحقیق در مورد تذهیب

تحقیق در مورد تذهیب

تعداد صفحات : 84

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3117

بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

تعداد صفحات : 96

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 126

تحقیق شاخه‌های گرافیک

تحقیق شاخه‌های گرافیک

تعداد صفحات : 14

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 44

بررسی هنر پاپ و جهانی شدن در هنر

بررسی هنر پاپ و جهانی شدن در هنر

تعداد صفحات : 43

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45

پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر

پژوهش بررسی تاثیر نظریه های انتقادی بر تئاتر

تعداد صفحات : 477

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 285

تحقیق پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

تحقیق پست مدرنیسم و هنرهای تجسمی

تعداد صفحات : 56

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 44

پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکرتراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

پایان نامه تجزیه و تحلیل هنر پیکرتراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

تعداد صفحات : 130

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 12252

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

تعداد صفحات : 90

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 320

پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

پایان نامه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

تعداد صفحات : 118

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1696

پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو

پایان نامه تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو

تعداد صفحات : 155

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 284

پایان نامه تذهیب

پایان نامه تذهیب

تعداد صفحات : 85

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3180

پایان نامه قالی و قالیبافی

پایان نامه قالی و قالیبافی

تعداد صفحات : 114

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 8085

طرح تحقیقی گرافیک در خبرقدرت هنر تجسمی

طرح تحقیقی گرافیک در خبرقدرت هنر تجسمی

تعداد صفحات : 177

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 71

پایان نامه چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات

پایان نامه چاپ یکی از اساسی‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های نگهداری، انتقال و اشاعه اطلاعات

تعداد صفحات : 203

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3248

پایان نامه نور در گرافیک

پایان نامه نور در گرافیک

تعداد صفحات : 74

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2505

پایان نامه شیوه های ساخت وتزیین قلمدان

پایان نامه شیوه های ساخت وتزیین قلمدان

تعداد صفحات : 103

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1104

پایان نامه نور در گرافیک

پایان نامه نور در گرافیک

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 2629

شمایل نگاری در قرون وسطی و عصر بیزانس

شمایل نگاری در قرون وسطی و عصر بیزانس

تعداد صفحات : 132

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 5215

پایان نامه راهکارهای موفقیت تجاری و هنری رشته هنرو گرافیک

پایان نامه راهکارهای موفقیت تجاری و هنری رشته هنرو گرافیک

تعداد صفحات : 159

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 74

بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف

بررسی و تدوین ویژگیهای کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستباف

تعداد صفحات : 123

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9011

نقش برجسته های تخت جمشید

نقش برجسته های تخت جمشید

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 4095

تحقیق معرفی سبکهای مختلف موسیقی و تعیین میزان گرایش جوانان ایرانی به هر سبک

تحقیق معرفی سبکهای مختلف موسیقی و تعیین میزان گرایش جوانان ایرانی به هر سبک

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22

دانلود تحقیق گرافیک

دانلود تحقیق گرافیک

تعداد صفحات : 88

فرمت فایل : word

حجم فایل : 40

پروژه بررسی نسخ چاپ سنگ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

پروژه بررسی نسخ چاپ سنگ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی

تعداد صفحات : 95

فرمت فایل : word

حجم فایل : 5556

تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

تشریح اهمیت جایگاه هنر در جامعه و نظام آموزشی

تعداد صفحات : 31

فرمت فایل : word

حجم فایل : 29

نقش گرافیک در راهنمایی ورانندگی

نقش گرافیک در راهنمایی ورانندگی

تعداد صفحات : 75

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 44

مقاله اهمیت حفظ میراث فرهنگی

مقاله اهمیت حفظ میراث فرهنگی

تعداد صفحات : 39

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 32