هوش مصنوعی و کاربرد آن در صنایع تولیدی

هوش-مصنوعی-و-کاربرد-آن-در-صنایع-تولیدیپایان نامه و پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات، چکیده: هدف‌ از این‌ پروژه‌ آشنائی‌ با هوش‌ مصنوعی‌ به‌ عنوان‌ سمبل‌ و نماد دوران‌ فراصنعتی‌ و نقش‌ و کاربرد آن‌ در صنایع‌ و مؤسسات‌ تولیدی‌ می‌باشد. بدین‌ منظور، این‌ موضوع‌ در قالب‌ 3 فصل ارائه‌ می‌شود. در (فصل‌ اول‌) کلیات هوش‌ مصنوعی‌ مورد .....دانلود فایل